22 września 2018 Tomasza, Maurycego, Joachima

BO - ostatnie dni na oddanie głosu

dodał 2017-10-12
BO - ostatnie dni na oddanie głosu
Jutro upływa termin głosowania na inwestycje, jakie będą realizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Przypomnijmy, że o realizację walczy 11 zadań. Tym razem do podziału jest 300 tys. zł, przy czym koszt wykonania jednej inwestycji  nie może przeznaczać 50 tys. zł. Na projekty zlokalizowane na terenie Pasłęka zapisano 187.500 zł., natomiast na zadania, dotyczące terenów wiejskich 112.500 zł. Jak głosujemy? Wystarczy wypełnić załączoną niżej kartę do głosowania, zaznaczając na niej swoje poparcie tylko przy jednym projekcie i złożyć ją w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim. Karta do głosowania jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Na oddanie głosu mamy czas do jutra, do godz. 15-stej.

 

Projekty, dotyczących inwestycji w mieście (6 wniosków):


Utwardzenie dojazdu do 2 kompleksów garaży przy ul.Boh. Westerplatte 47E i 47F oraz chodnika do bloku 49. - Okoliczni mieszkańcy tłumaczą, że pomiędzy obiektami jest bagnisty teren miejski. Utwardzenie nawierzchni poprawi komfort życia ludziom z osiedla oraz wpłynie pozytywnie na estetykę tego miejsca. Koszt projektu – 50 tys. zł.


Częściowe utwardzenie placu przy budynku nr 8 przy Pl. Grunwaldzkim w Pasłęku - Inwestycja, którą proponuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz dotyczy remontu nawierzchni przed przychodnią – Głównym celem jest poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców oraz podniesienie standardu usług w budynku, w którym są świadczone między innymi usługi zdrowotne dla ponad 15 tys. osób. Inwestycja wpłynie też na poprawę estetyki oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa – tłumaczą autorzy wniosku. Koszt zadania – 50 tys. zł.


Plac zabaw Bajka – Projekt zakłada budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku – Inwestycja stworzy możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i wszechstronnego rozwoju dzieci – czytamy w uzasadnieniu wniosku. Plac zabaw Bajka ma za zadanie wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, rywalizacji oraz polepszyć sprawności ruchowe. Inwestycja ta, zdaniem jej pomysłodawców, przyczyni się także do rozwoju atrakcyjności infrastruktury na terenie gminy oraz poprawi walory estetyczne budynku szkoły. Projekt zakłada, że podstawowym elementem placu będą sprężynowce, które rozwijają poczucie równowagi i koordynację ruchową. Na placu pojawią się także zjeżdżalnie, schodki i podest, z których korzystać będą mogły najmłodsze dzieci. Projekt zakłada też ustawienie piaskownic, karuzeli oraz „ważki”. Plac zabaw ma być przeznaczony dla dzieci w różnym wieku, dzięki czemu da możliwość aktywności fizycznej w nowoczesnym wydaniu. Koszt zadania – 50 tys. zł.


Remont chodnika od ul. 11 Listopada do Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3. - Projekt zakłada rozbiórkę starych płyt chodnikowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Powierzchnia do remontu to 256 mkw, powierzchnia nowego chodnika – 113 mkw. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że inwestycja ta zapewni bezpieczne i wygodne dojście pieszych do przedszkola i szkoły. Koszt zadania – 50 tys. zł.

Słoneczny zakątek – plac zabaw – Inwestycja zakłada budowę placu zabaw przy ul. Słonecznej. Ma to być miejsce bezpieczne i przyjazne da aktywnego wypoczynku mieszkańców osiedla. Wnioskodawcy chcieliby, by na wspomnianym terenie powstał zestaw zabawowy, drabinki, stolik do gry w szachy, stół do gry w tenisa lub kosz do gry w koszykówkę. Projekt zakłada też montaż ławek oraz zagospodarowanie terenu roślinnością – Osiedle przy ul. Słonecznej jest młodym osiedlem, na którym brakuje bezpiecznego miejsca dla zabaw i wypoczynku. Duży ruch pojazdów powoduje ogromne zagrożenie dla dzieci, dla których jedynym miejscem zabaw jest w tej chwili trawnik, chodnik, parking oraz trzepak przy śmietnikach – argumentuje autorka wniosku. Zwraca ona także uwagę na fakt, że wspólnoty mieszkaniowe nie dysponują terenem, na którym można stworzyć miejsce do wypoczynku i zabaw dla tak licznego osiedla. Teren objęty projektem zamieszkuje ponad 350 osób, w dużej mierze młode rodziny z dziećmi. Koszt projektu - 47 tys. zł.


Przyjazny dziedziniec – Projekt zakłada remont placu na posesji Przedszkola Samorządowego nr 2, które zapewnia opiekę dla 167 dzieci wieku od 3 do 6 lat – Nawierzchnia dziedzińca przedszkola wykonana jest z asfaltu, położonego w latach 70-tych. Znajdują się na niej liczne ubytki – czytamy we wniosku. Rada rodziców wystąpiła więc z projektem, który zakłada modernizację tego odcinka i ułożenie polbruku.

 

Projekt, dotyczące terenów wiejskich (5 wniosków):

Budowa placu zabaw w Rogowie – Pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci oraz podniesie atrakcyjność przestrzeni terenu wiejskiego. Plac zabaw ma być miejscem aktywnego spędzania czasu, które zapewni wszechstronny rozwój dzieci. Wnioskodawcy chcieliby, aby plac zabaw składał się ze zjeżdżalni z zadaszeniem oraz rurą typu „strażak”. Dodatkowym elementem wyposażenia mają być huśtawki, bujaki, a także ławki i śmietniki – Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści: stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnieniu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy… - argumentują wnioskodawcy. Koszt zadania – 15 tys. zł.

 

Budowa sieci oświetlenia w Nowej Wsi - Projekt zakłada budowę dwóch lamp usytuowanych przy wewnętrznej drodze oraz zamontowanie czterech kloszy oświetleniowych na istniejących już słupach. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalność dróg. Koszt zadania to ponad 28. tys. zł.

 

Baza sportowo - rekreacyjna w Aniołowie miejscem krzewienia aktywności fizycznej – Projekt zakłada doposażenie bazy sportowo – rekreacyjnej w Aniołowie – Powstanie miejsce do organizowania życia sportowego oraz aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej i osób odwiedzających gminę. Umożliwi ono organizację rozgrywek w piłkę nożną, ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe i odpoczynek w pięknej scenerii – czytamy w uzasadnieniu wniosku. Inicjatywa dotyczy działki, na której znajduje się boisko w sąsiedztwie kompleksu leśnego. Projekt zakłada postawienie przy boisku dwóch zadaszeń dla zawodników rezerwowych, ogrodzenie boiska oraz zainstalowanie siatek przechwytujących wykopywane piłki. W ramach inicjatywy ma być te z doprowadzona woda bieżąca. Zdaniem inicjatora – projekt przyczyni się do rozwoju życia sportowego, zwieszenia zainteresowania aktywnością fizyczną oraz poprawi atrakcyjność terenu. Inwestycja będzie służyła zarówno mieszkańcom, jak i członkom Klubu Sportowego Pogrom Aniołowo. Koszt zadania – 50 tys. zł.


Boisko do koszykówki w Rogajnach – W ramach projektu, boisko miałoby powstać przy miejscowej świetlicy wiejskiej, na parkingu. Projekt zakłada doświetlenie boiska za pomocą lamp solarnych oraz zakup piłkochwytów, koszy i tablic do koszykówki. Koszt zadnia – 50 tys. zł.


Utwardzenie drogi gminnej w Nowej Wsi – Głównym celem tego projektu jest poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców oraz innych użytkowników drogi gminnej w obrębie Nowej Wsi. Wniosek dotyczy utwardzenia drogi kruszywem na odcinku 210 metrów. Koszt zadania – 30 tys. zł.

 

Oprac. aw


Załączone pliki

  Karta do głosowania

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Allah   2017-10-12

W rogajnach dobry towar ma sołtys. boisko za 50 tys które prawie jest gotowe !!


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...


We wtorek 25 września o godz. 12.00, podczas ślubowania przedszkolaków, oficjalnie...


Spektakl dla dzieci

Pozostało5 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...