23 kwietnia 2018 Jerzego, Wojciecha

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

dodał 2016-04-29
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Jeśli chcesz zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków – ZESPÓŁ SZKÓŁ w Pasłęku ma dla Ciebie znakomitą ofertę. Ruszył nabór do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy ukończyli Zasadniczą Szkołę Zawodową. Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w piątki (od 15.00) i soboty (od 8.00). W LO dla Dorosłych oferujemy: 1. nauczanie podstawowych przedmiotów, 2. przygotowanie do egzaminów maturalnych, 3. legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu, 4. zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, MOPS i inne wymagane do świadczeń alimentacyjnych, 5. przyjazną atmosferę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach, 6. wsparcie pedagoga i doradcy zawodowego.

Wymagane dokumenty:
1. podanie (formularz dostępny w sekretariacie szkoły przy ul. Zwycięstwa 28 lub na stronie internetowej www.zspaslek.edu.pl)
2. oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
3. 2 zdjęcia


Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy  i otwiera drogę do dalszego kształcenia.Trwają przygotowania do VI Festynu Ekologicznego, jaki co roku organizuje Urząd Miejski...


12 maja 2018 roku rozegrany zostanie VIII Memoriał Henryka Hucza oraz XI Regionalne...


Talent po raz XV

Pozostało46 dni

Organizatorem XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „TALENT 2018" jest...