17 lipca 2018 Anety, Bogdana, Jadwigi

List otwarty do wójta gminy Rychliki

dodał 2017-09-02
List otwarty do wójta gminy Rychliki

Poniżej zamieszczamy list otwarty skierowany do wójta gminy Rychliki przez radnych rady powiatowej. Zbigniew Lichuszewski i Roman Kogut odnoszą się do bieżących relacji na linii powiat elbląski – gmina Rychliki. jp

Rychliki, dnia 01 września 2017 rok Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki LIST OTWARTY W związku z faktem, że Wójt Gminy Rychliki nie zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy stanowisk Zarządu Powiatu w Elblągu do publikowanych przez urząd treści odnoszących się do Powiatu Elbląskiego uważamy że poprzez tę formę komunikacji zwrócimy uwagę mieszkańców na niezrozumiałe naszym zdaniem działania Wójta. W dniu 08 czerwca 2017r., na administrowanej przez Wójta stronie internetowej www.rychliki.org, pojawił się artykuł pt. „Goście ze Starostwa Powiatowego na sesji Rady Gminy Rychliki”. Ponieważ zawierał on informacje naszym zdaniem wprowadzające w błąd zainteresowanych sprawą mieszkańców nie możemy pozostawić tej sprawy bez komentarza Zarząd Powiatu w Elblągu zwrócił się do Wójta z uprzejmą prośbą o zamieszczenie, w terminie do dnia 23 czerwca 2017r., na ww. stronie internetowej, stanowiska Powiatu Elbląskiego. Prośby tej Wójt nie uwzględnił, co więcej do dzisiaj nawet na nią nie odpowiedział. Przypominamy, że sprawa dotyczyła wspólnego remontu drogi powiatowej 1185N na odcinku Domki - Śliwica, do której jednakże nie doszło, ponieważ Rada Gminy Rychliki, głosami części radnych, uchyliła 30 maja 2017r. wcześniejszą, własną uchwałę o dofinansowaniu remontu tej drogi. Powiat corocznie organizuje „Dzień działacza kultury”, którego celem jest wyróżnienie szczególnie aktywnych w tym zakresie działaczy. Zgodnie z utrwalonym i przez nikogo nie kwestionowanym zwyczajem włodarze miast i gmin Powiatu Elbląskiego corocznie goszczą uczestników tego wydarzenia. W tym roku Wójt zadeklarował, że udostępni w tym celu gminne pomieszczenia i zobowiązał się, że wspólnie z powiatem zorganizujemy obchody tego święta. Niestety z nieznanych nam powodów w tzw. „ostatniej chwili” wycofał się Pan z wcześniejszych ustaleń i to wykonując tylko telefon do pracownika Starostwa Powiatowego. Na pisemną prośbę Powiatu o potwierdzenie czy rzeczywiście zrezygnował ze współorganizowania tego wydarzenia, również do dnia dzisiejszego Wójt nie odpowiedział. Szkoda, że zasada: „umów należy dotrzymywać” jest Panu obca. Z ubolewaniem przyjęliśmy również fakt, że Starosta w tym roku nie został zaproszony na Dożynki Gminne. Sytuacja taka zaistniała po raz pierwszy w historii naszych gmin i naszego powiatu. Nadmienić należy, że podczas uroczystości dożynkowych w Rychlikach władze powiatu nie reprezentowały naszego samorządu na jakichkolwiek innych uroczystościach. W tych okolicznościach, jako radni Gminy Rychliki, czujemy się zobowiązani do publicznego wyrażenia niezrozumienia i sprzeciwu wobec, opisanych wyżej działań. Ufamy jednak, że nasz list przyczyni się do zmiany dotychczasowego zachowania i decyzji Wójta dla dobra mieszkańców naszej gminy i powiatu. Z poważaniem Zbigniew Lichuszewski Radny Rady Powiatu w Elblągu, Wicestarosta Elbląski Roman Kogut Radny Rady Powiatu w Elblągu


Od 16 do 21 lipca w Rzecznej potrwa plener rzeźbiarski. Będzie to już druga edycja...


Wędkarzom planującym swój pobyt na wodą podajemy datę kolejnych zawodów...


Najbliższy koncert w ramach projektu Artystyczne Lato, jaki realizuje Pasłęcki...