20 kwietnia 2018 Czeslawa, Agnieszki, Mariana

Ośmiu Wspaniałych - zgłoś swojego kandydata

dodał 2017-12-19
Ośmiu Wspaniałych - zgłoś swojego kandydata
Już po raz szósty pasłęcki samorząd włącza się do lokalnej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych", którego celem jest wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. "Wspaniali" to młodzi ludzie, którzy budują lepszy świat. Jeśli zatem znasz takie osoby, koniecznie zgłoś je do konkursu - masz czas do 23. lutego.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a prowadzony jest w  dwóch etapach: na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

W tym roku w związku z reformą edukacji nastąpiła zmiana w kategoriach wiekowych.

I Kategoria to „Ósemka Juniorzy” są to uczniowie klas gimnazjalnych, tj. II i III klasa oraz uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej.

II Kategoria to „Ósemki” są to uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych.

Nie zabraknie też corocznej, dodatkowej kategorii, czyli „Ósemeczki” - są to uczniowie IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej (osoby te biorą udział w konkursie tylko na poziomie lokalnym).

Jury spośród wszystkich kandydatów wybiera 4 osoby z kategorii „Ósemka Juniorzy” oraz 4 osoby z kategorii „Ósemka”, którzy zostają Laureatami „Ośmiu Wspaniałych”.

Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii indywidualnej „Ósemka Juniorzy” lub „Ósemka”.

Do konkursu swój udział mogą zgłaszać również grupy. Do konkursu mogą zgłaszać się również grupy, które dzielą się na kategorie wiekowe:

- klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki - Grupy”

- klasa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki – Grupy”

Zgłoszenia grupowe rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym, a grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

Przypominamy, że w konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim w danej kategorii.

 

Kryteria i formy oceny kandydata:

Kryterium pracy:

konsekwencja w realizacji podjętych prac,

zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,

pozytywny efekt społeczny,

wzorotwórczy charakter działań,

wytrwałość w pokonywaniu trudności,

motywy działania,

minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

 

Kryterium postawy:

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

 

Formy działania zasługujące na nagrodzenie:

podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,

zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,

podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,

aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

 

Termin zgłoszenia kandydatów do Lokalnego Komitetu Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" upływa 23 lutego 2018 r. o godz. 15.30.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Pasłęku Pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

z dopiskiem na kopercie "Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018"

lub dostarczyć osobiście

pod w/w adres – pok. 21 (II piętro)

Sprawę prowadzi: Jolanta Stankiewicz (+48) 55 248 20 01 wew. 52

W załączeniu regulamin.Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Trwają przygotowania do VI Festynu Ekologicznego, jaki co roku organizuje Urząd Miejski...


12 maja 2018 roku rozegrany zostanie VIII Memoriał Henryka Hucza oraz XI Regionalne...


Talent po raz XV

Pozostało49 dni

Organizatorem XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „TALENT 2018" jest...