19 listopada 2018 Seweryny, Maksyma, Salomei

Przypominamy o konkursie plastycznym

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2018-09-12
Przypominamy o konkursie plastycznym
Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w trzech kategoriach wiekowych zakończony wystawą w Galerii POK Prace można składać do 30. września 2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

1. Organizator:

- Pasłęcki Ośrodek Kultury.

2. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

3. Tematyka konkursu:

- „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci i młodzieży” - interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

4. Warunki uczestnictwa:

- udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat:

I kategoria wiek od 7 do 9 lat

II kategoria wiek od 10 do 12 lat

III kategoria wiek od 13 do 15 lat

IV kategoria wiek od 16 do 19 lat

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,

- nie należy oprawiać prac,

- praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu,

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z Konkursu,

5. Terminarz:

- prace należy składać w terminie do dnia 30.09.2018 r. do sekretariatu Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14- 400 Pasłęk,

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

- efektem konkursu będzie wystawa prac w Galerii POK w listopadzie 2018 r., podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

- odbieranie prac będzie możliwe przez cały miesiąc grudzień 2018 r.

6. Nagrody:

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 31.10.2018 r.

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.pokpaslek.pl

- informacja o dokładnym terminie wystawy i wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.pokpaslek.pl

7. Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pokpaslek.plDodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Chatka Puchatka

Pozostało2 dni

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało3 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...