21 kwietnia 2018 Anzelma, Bartosza, Feliksa

Sesja w powiecie

dodał 2017-10-24
Sesja w powiecie

Przewodniczący rady powiatu elbląskiego zwołał XXVII sesję na dzień 27 października (piątek) 2017 roku na godzinę 10:00. Sesja odbędzie się w siedzibie starostwa przy ul. Saperów 14 a w Elblągu. W porządku sesji (zobacz poniżej) są m.in. uchwały dotyczące przekształceń w powiatowych placówkach oświatowych.

jp

 

Sesja XXVII

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Nisiewicz Prezesa Fundacji „Teraz My” w Sąpach.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 08 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

7. Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Elbląskiego w roku 2016.

8. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w I półroczu 2017 r.

9. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2016 rok.

11. Projekty uchwał Rady Powiatu:

11.1 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.

11.2 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

11.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020”.

11.4 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/56/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 września 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację tych zadań.

11.5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Pasłęku w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

11.6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

11.7 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.10 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28.

11.11 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.12 w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.13 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

11.14 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą Nr XIII/33/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 marca 2016 r.

11.15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Trwają przygotowania do VI Festynu Ekologicznego, jaki co roku organizuje Urząd Miejski...


12 maja 2018 roku rozegrany zostanie VIII Memoriał Henryka Hucza oraz XI Regionalne...


Talent po raz XV

Pozostało48 dni

Organizatorem XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO „TALENT 2018" jest...