20 października 2018 Ireny, Kleopatry, Jana

Sesja w powiecie

dodał 2017-10-24
Sesja w powiecie

Przewodniczący rady powiatu elbląskiego zwołał XXVII sesję na dzień 27 października (piątek) 2017 roku na godzinę 10:00. Sesja odbędzie się w siedzibie starostwa przy ul. Saperów 14 a w Elblągu. W porządku sesji (zobacz poniżej) są m.in. uchwały dotyczące przekształceń w powiatowych placówkach oświatowych.

jp

 

Sesja XXVII

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Nisiewicz Prezesa Fundacji „Teraz My” w Sąpach.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 08 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

7. Informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Elbląskiego w roku 2016.

8. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w I półroczu 2017 r.

9. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2016 rok.

11. Projekty uchwał Rady Powiatu:

11.1 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.

11.2 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

11.3 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020”.

11.4 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/56/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 września 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację tych zadań.

11.5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Pasłęku w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

11.6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

11.7 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych w Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

11.9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.10 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28.

11.11 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.12 w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 82A, gm. Tolkmicko.

11.13 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

11.14 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą Nr XIII/33/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 marca 2016 r.

11.15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Dzień dawcy szpiku w Pasłęku

Wydarzenie odddbyło się 6 godzin temu 

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych...


Ostatni koncert Festiwalu

Pozostało1 dzień

W niedzielę 21 października o godz. 19:00 w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku...


Wojtek Strażak

Pozostało3 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...