24 marca 2018 Marka, Gabriela, Katarzyny

Stawki opłat za wywóz odpadów

dodał 2017-12-17
Stawki opłat za wywóz odpadów
Poniżej znajdą Państwo stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały nr XI/74/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r. poz. 4506), na mocy, której stawki opłaty zostały podwyższone.

Informujemy, iż właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji – opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza według niżej podanych stawek.


 

Stawki opłaty mają zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r.


 

W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za mieszkańca wynosi:

 • odpady zbierane w sposób selektywny:

od 1 do 2 mieszkańca - 11,45 zł zł miesięcznie

od 3 do 4 mieszkańca - 10,50 zł miesięcznie

od 5 do 6 mieszkańca - 8,59 zł miesięcznie

od 7 mieszkańca i powyżej - 6,68 zł miesięcznie

 • opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny -16,36 zł miesięcznie

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

 • Odpady zbierane w sposób selektywny:
  110 – 120 l –20,39 miesięcznie
  240 l – 40,78 zł miesięcznie
  360 l – 61,16 zł miesięcznie
  1100 l – 186,92 zł miesięcznie

 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny:

  10 – 109 l – 11,33zł miesięcznie
  110 – 120 l – 33,98 zł miesięcznie
  240 l – 67,97 zł miesięcznie
  360 l – 101,95 zł miesięcznie
  1100 l – 311,54 zł miesięcznie


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Logowanie / Rejestracja

#Pasłęczanin   2017-12-18

Kazdy?Ja nie otrzymałem.Skąd mam wiedziec ile mam płacic?


#Infor   2017-12-18

Każdy zobowiązany do ponoszenia opłaty za odpady otrzymał pismo informujące o wysokości podwyżki tej opłaty oraz o jej podstawie.


#Kalkulator   2017-12-18

Szczegółowe, skropulatne wyliczenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami, wysokość poszczególnych rodzajów kosztów oraz wysokość deficytu dochdów z opłat za odpady które powinny pokrywać koszty,a który to deficyt trzeba pokryć podwyżką, zostały szczegółowo skalkulowane i przedstawione w uzasadnieniu do uchwały nr XI/74/17 Rady Miejskiej W Pasłęku z dn. 20.10.2017r. Uzasadnienie to jest dostępne w BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce " Uchwały Rady Miejskiej jako załącznik do ww. uchwały.


#Nick#Kalkulator  2017-12-18

Tylko w tym wyliczeniu nie ma informacji ile mieszkańców nie płaci w ogóle oraz jaka jest skala ściągalności zaległości


#Pytam   2017-12-17

Jak jest skala podwyżki? O tym nikt nie informuje.


#Regina#Pytam  2017-12-17

Są to za trudne pytania a odpowiedzi niewygodne.


#Regina   2017-12-17

Według ustawy system powinien się samofinansować. Proszę podać mieszkańcom % strukturę wydatków . Ile wydano , ile planuje się wydać na administrację ile na transport a ile na unieszkodliwienie odpadów. Podatnicy powinni wiedzieć na co idą nasze podatki.


#Rr   2017-12-17

Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest niezależna od liczby osób?


#Lol   2017-12-17

To i tu podwyżka?-coś okropnego ,jaki dobrobyt się zapowiada!


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin serwisu

Jarmark Wielkanocny

Pozostało1 dzień

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się...


Trwa

Pozostało1 dzień

W Pasłęckim Ośrodku Kultury trwa VII Wiosna Teatralna. Widzowie we wtorek i środę...