24 września 2018 Gerarda, Ruperta, Tomiry

Stypendia socjalne na nowy rok szkolny

dodał Miesiąc temu
Stypendia socjalne na nowy rok szkolny
Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019. Wnioski będzie można składać w terminie od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 – pok. nr 21 (II piętro).

Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...


We wtorek 25 września o godz. 12.00, podczas ślubowania przedszkolaków, oficjalnie...


Spektakl dla dzieci

Pozostało3 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...