19 listopada 2018 Seweryny, Maksyma, Salomei

Stypendia socjalne na nowy rok szkolny

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2018-08-23
Stypendia socjalne na nowy rok szkolny
Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019. Wnioski będzie można składać w terminie od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. św. Wojciecha 5 – pok. nr 21 (II piętro).

Wniosek o stypendium szkolne składa rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Chatka Puchatka

Pozostało2 dni

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało3 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...