23 października 2018 Marleny, Seweryna, Igi

Szkody wyrządzone przez nierozpoznanie zapalenia wyrostka

dodał 2018-01-11
Szkody wyrządzone przez nierozpoznanie zapalenia wyrostka

Wśród lekarzy trwa spór co do znaczenia w naszym organizmie wyrostka robaczkowego. Niektórzy uważają, że ta część jelita ślepego jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu – zwłaszcza jego układu odpornościowego. Inni nie przypisują jej żadnego znaczenia, uznając wyrostek robaczkowy jedynie za niechcianą pozostałość procesu ewolucji, którą można by bez najmniejszego problemu usunąć z organizmu. Jedno jest pewne – zapalenie wyrostka robaczkowego może być niezwykle groźne dla zdrowia i życia człowieka, zwłaszcza jeżeli nie zostało w porę zdiagnozowane. Najczęściej w przypadku zapalenia tego organu należy przeprowadzić jego resekcję. Apendektomia – bo tak fachowo nazywa się operacja wycięcia wyrostka – jest jedną z najprostszych i podstawowych procedur chirurgicznych. Pomimo tego nierzadko kończy się groźnymi powikłaniami. Co zrobić w przypadku ich wystąpienia? Jak walczyć o swoje prawa?

Zapalenie wyrostka robaczkowego i jego leczenie

Zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną z najczęściej występujących chorób układu pokarmowego, niestety ze względu na niejednoznaczne objawy i zmienne położenie wyrostka w jamie brzusznej trudną do rozpoznania. Do najczęstszych przyczyn tej choroby zalicza się zatrzymanie w wyrostku treści pokarmowej. Obecnie do standardu postępowania z pacjentem zgłaszającym bóle brzucha jest wykonanie badania mającego na celu stwierdzić zapalenie wyrostka. Pomimo tego zdarzają się przypadki jego niewykrycia. Skutki takiego stanu rzeczy mogą być niezwykle groźne dla naszego organizmu. Jak wskazuje specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym do najczęstszych powikłań nieleczonego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się perforację jelita oraz naciek lub ropień okołowyrostkowy. Każde z tych schorzeń jest niezwykle groźne dla naszego organizmu. Warto wskazać, że wystąpienie perforacji jelita u kobiety w ciąży często kończy się poronieniem. W przypadku rozlania się wyrostka może dojść do poważnego uszkodzenia narządów wewnętrznych i zapalenie otrzewnej – co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W sądach toczą się procesy bliskich osób zmarłych w wyniku powikłań nieprawidłowo leczonego wyrostka robaczkowego, czy pacjentów, którzy doznali znacznych szkód. W przypadku rozlania się wyrostka bardzo często istnieje konieczność resekcji uszkodzonych narządów – znacznej części jelita, a nawet organów znajdujących się w okolicy miednicy – np. jajników, czy macicy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak dochodzić swoich praw?

Roszczenia związane z błędem przy leczeniu wyrostka

Każdy błąd medyczny może być źródłem roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Podstawową przesłanką do ubiegania się o te świadczenia jest wyrządzenie szkody. W sprawach z zakresu błędów medycznych uważa się za nią wszelkie straty o charakterze majątkowym wynikające z upośledzenia funkcji organizmu. Upośledzenie to musi być wynikiem błędu medycznego, a więc zawinionego działania lub zaniechania osoby powołanej do wykonywania świadczeń medycznych. Natomiast zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za cierpienie psychiczne związane z doznaną szkodą. Oczywiście wysokość tych świadczeń jest uzależniona przede wszystkim od rozmiarów szkód wyrządzonych błędnym leczeniem. Jak już wspomnieliśmy w przypadku nieprawidłowego leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego może dojść do niezwykle poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu organizmu. Stąd też im większa jest szkoda wyrządzona błędem medycznym, tym o większe odszkodowanie można się ubiegać. Poza tym w przypadku śmierci pacjenta roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługują przede wszystkim jego bliskim. Niestety wygranie tego typu procesu nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań, którzy korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia pomogą we wszystkich czynnościach zmierzających do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.


Wojtek Strażak

Pozostało14 39 minut

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...


Uwaga wędkarze. Ostatnie zawody z cyklu Grand Prix Zakrzewka II rozegrane zostaną w...


Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na premierę przedstawienia z okazji...