21 września 2018 Jonasza, Mateusza, Hipolita

W piątek sesja w powiecie

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2018-08-28
W piątek sesja w powiecie
W najbliższy piątek na sesji spotkają się radni powiatowi. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa. W programie między innymi głosowanie nad przystąpieniem do rozpoczęcia remontu drogi powiatowej nr 1121 Elbląg - Raczki Elbląskie - Krzewsk w partnerstwie gminą Elbląg, ustalenie godzin pracy aptek na terenie powiatu oraz podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Elblągu.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 28 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

7.Projekty uchwał Rady Powiatu:

7.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.

7.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.

7.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy.

7.4 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2144 N, ulicy Konarskiego w Młynarach, kategorii drogi powiatowej.

7.5 w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121 N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 w partnerstwie z Gminą Elbląg.

7.6 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.

7.7 w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

7.8 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Barbarze Bruzdewicz.

7.9 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Marzenie Bardzik.

7.10 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Andrzejowi Lemanowiczowi.

7.11 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Andrzejowi Gromala.

7.12 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Markowi Franciszkowi Kalinowskiemu.

7.13 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Janowi Wiktorowi Szczęsnemu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...


We wtorek 25 września o godz. 12.00, podczas ślubowania przedszkolaków, oficjalnie...


Spektakl dla dzieci

Pozostało6 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...