19 listopada 2018 Seweryny, Maksyma, Salomei

W piątek sesja w powiecie

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2018-08-28
W piątek sesja w powiecie
W najbliższy piątek na sesji spotkają się radni powiatowi. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa. W programie między innymi głosowanie nad przystąpieniem do rozpoczęcia remontu drogi powiatowej nr 1121 Elbląg - Raczki Elbląskie - Krzewsk w partnerstwie gminą Elbląg, ustalenie godzin pracy aptek na terenie powiatu oraz podjęcie uchwał w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Elblągu.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 28 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

7.Projekty uchwał Rady Powiatu:

7.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.

7.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.

7.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy.

7.4 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2144 N, ulicy Konarskiego w Młynarach, kategorii drogi powiatowej.

7.5 w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121 N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 w partnerstwie z Gminą Elbląg.

7.6 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.

7.7 w sprawie ustanowienia tablicy upamiętniającej 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

7.8 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Barbarze Bruzdewicz.

7.9 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Marzenie Bardzik.

7.10 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Andrzejowi Lemanowiczowi.

7.11 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Andrzejowi Gromala.

7.12 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Markowi Franciszkowi Kalinowskiemu.

7.13 sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego – Janowi Wiktorowi Szczęsnemu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Chatka Puchatka

Pozostało2 dni

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało3 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...