19 października 2017 Ziemowita, Jana, Pawla

Wypadek w komunikacji publicznej – jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2017-08-11

Z transportu publicznego każdego dnia korzysta wiele osób. Niestety na polskich drogach każdego dnia dochodzić do wypadków komunikacyjnych z udziałem autobusów, tramwai, czy pociągów. Poszkodowani pasażerowie mają prawo do dochodzenia licznych świadczeń odszkodowawczych. Jak zawalczyć o należne środki pieniężne? O tym powiemy w dalszej części artykułu. Kto wypłaci rekompensatę poszkodowanym? Rozważania na temat likwidacji szkody przez poszkodowanych pasażerów warto rozpocząć od wskazania podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę należnych roszczeń. Co do zasady odpowiedzialność za naprawę szkody pasażerów ponosi właściciel pojazdu, którym podróżowali. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy do wypadku doszło w skutek zderzenia kilku pojazdów i wina spoczywa na innym uczestniku ruchu drogowego. W takiej sytuacji podmiotem zobowiązany do wypłaty świadczeń jest ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia i to do niego poszkodowani muszą kierować swoje roszczenia.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany pasażer?
Katalog świadczeń odszkodowawczych należnych po wypadku komunikacyjnym jest bardzo szeroki. Roszczenia każdorazowo dostosowywane są do sytuacji faktycznej poszkodowanego. Warto jednak dla przybliżenia tematu wymienić najważniejsze świadczenia o które może zawalczyć poszkodowany pasażer komunikacji publicznej:


•zadośćuczynienie – roszczenie to ma na celu próbę zrekompensowania krzywdy, jakiej doznał poszkodowany na skutek feralnego zdarzenia. Ma formę całkowicie uznaniową i uzależnione jest od stopnia doznanego bólu i cierpienia fizycznego, psychicznego przez pasażera.


•odszkodowanie – obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Mowa tutaj o kosztach leczenia, rehabilitacji, specjalistycznej diety, transporcie do placówek medycznych itp.


•zwrot utraconego dochodu – poszkodowany ma prawo do dochodzenia stosownego wyrównania z tytułu utraconego dochodu na skutek braku możliwości realizowania obowiązków zawodowych.


•renta uzupełniająca – to świadczenia przyznawane poszkodowanemu w celu wyrównania różnicy w dochodach przed wypadkiem, a zarobkach otrzymywanych po wypadku.


Jak przebrnąć przez procedurę likwidacji szkody?
Poszkodowany w celu uzyskania odszkodowania zobowiązany jest wystąpić do właściwego ubezpieczyciela z wnioskiem odszkodowawczym. W dokumencie tym musi rzetelnie przedstawić wpływ wypadku na swoje zdrowie i życie, a także rokowania na przyszłość. We wniosku należy wskazać, jakich roszczeń chcemy dochodzić wraz z podaniem konkretnej kwoty pieniężnej. Do dokumentu należy dołączyć zgromadzoną dokumentację, która potwierdza nasze roszczenia. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o odmowie lub przyznaniu świadczeń odszkodowawczych. Należy podkreślić, ze Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypłacić też niższą rekompensatę, niż wnioskował poszkodowany. W takiej sytuacji pasażer ma prawo do złożenia w ciągu 14 dni odwołania od decyzji lub skierowania sprawy na etap postępowania sądowego. Niestety nieumiejętna likwidacja szkody, brak wiedzy prawnej i doświadczenia bardzo często skutkuje rażąco niskimi świadczeniami. Poszkodowani nie muszą samodzielnie borykać się z ubezpieczycielem. Nawiązując współpracę z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą np. Kompensją mogą uzyskać fachowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy. Jak pokazuje praktyka specjaliści uzyskują zdecydowanie wyższe świadczenia odszkodowawcze. Współpracując z kancelarią poszkodowany nie musi obawiać się trudnych negocjacji z ubezpieczyciele, czy formułowania pism i dokumentów. We wszystkich tych czynnościach jest wyręczany przez specjalistów. Warto rozważyć skorzystanie z tego typu usług, by otrzymać bez problemów godne odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku.W niedzielę 22 października odbędzie się ostatni koncert w ramach V Pasłęckiego...


Miłośników jazzu, rocka i bluesa zapraszamy na koncert pt. „Zaduszki...


10 listopada 2017 r. na Stadionie Miejskim im. Jana Pawła II w Pasłęku odbędą się...


Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają 11 listopada na...