20 października 2019 Ireny, Kleopatry, Jana

„Laboratorium. Mój profil” w ZSEiT

dodał 2019-04-03
„Laboratorium. Mój profil” w ZSEiT

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w dniu 27 marca 2019 roku był organizatorem powiatowej konferencji podsumowującej III edycję Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”.

Cele Programu to: wspomaganie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno–zawodowego, wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwiązań logistycznych, organizacyjnych szkół, zakładów pracy i jednostek samorządu terytorialnego oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców.

Odbiorcami Programu są uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół podstawowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencję otworzył dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Marian Matuszczak. W dyskusji podsumowującej działania zabrali głos: wojewoda warmińsko–mazurski Artur Chojecki, warmińsko–mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska Bortkiewicz, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner, przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku Anna Hintz.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu –dyrektor Małgorzata Adamowicz oraz wizytatorzy – Teresa Bednarz i Roman Albrecht.

Wśród gości zaproszonych byli dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych, koordynatorzy powiatowi oraz przedstawiciele różnych instytucji i zakładów pracy z pięciu powiatów: lidzbarskiego, iławskiego, braniewskiego, bartoszyckiego i elbląskiego.

Na spotkaniu również byli obecni: Jan Zbigniew Nadolny – starosta bartoszycki, Jacek Augustynowicz – sekretarz Powiatu Elbląskiego, Iwona Radej – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, Jadwiga Bogdaniuk – dyrektor Gimnazjum w Dobrym, Ewa Siejk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie, Dorota Owijan – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żurawcu, Dariusz Ponichtera – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku, Beata Jakubowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierznie, Radosław Żyłkowski – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, Piotr Danielewicz – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, Katarzyna Panimasz – wicedyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku, Barbara Koniecko – wicedyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, Justyna Marzjan – koordynator szkolny w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie, Anna Więckowska – doradca zawodowy w Gimnazjum w Dobrym, Sławomir Drobot - pedagog Szkoły Podstawowej w Godkowie.

O swoich doświadczeniach z wycieczek zawodoznawczych opowiedziała młodzież z Gimnazjum w Dobrym. Anna Zalewska omówiła dotychczasowe działania Programu w powiatach oraz podsumowała jego realizację.

Dziękujemy Annie Więckowskiej, a także uczniom z Gimnazjum w Dobrym za przygotowanie prezentacji i podsumowanie wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.

Składamy podziękowanie wszystkim zaproszonym gościom za udział w konferencji oraz uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku za sprawną obsługę techniczną i pomoc w organizacji konferencji.

Info ZSEiT: Marzena Pankiewicz

0
0
0
0
0
0
0

Październikowe Grand Prix Zakrzewka II

Wydarzenie odddbyło się Dzisiaj 06:30 

Uwaga wędkarze. Październikowe zawody z cyklu Grand Prix Zakrzewka II odbędą się 20...


Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało16 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...


Przypominamy - Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało16 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...