17,6 mln złotych na realizację różnych inwestycji

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-03-29
17,6 mln złotych na realizację różnych inwestycji

Na ostatniej (XVII) sesji rady miejskiej burmistrz Wiesław Śniecikowski przedstawił w swoim sprawozdaniu informację dotyczącą wysokości kwot pozyskanych przez gminę z różnych źródeł w latach 2019 - 2020. Łączna kwota 17.596.690,57 zł robi wrażenie. W tekście poniżej znajdą Państwo informacje na co te środki zostały przeznaczone.

jp

Pasłęcki samorząd z sukcesem zabiega o pozyskiwanie z różnorodnych źródeł środków finansowych na na realizację zadań własnych. Wśród pozyskanych środków w latach 2019-2020 należy wymienić:

- dofinansowanie w kwocie 8.524.753,46 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację remontu murów obronnych w Pasłęku,

- dofinansowanie w kwocie 1.136.901,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno – Nowe Kusy”,

- dofinansowanie w kwocie 1.233.592,73 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację remontu drogi Dargowo-Piniewo,

- dofinansowanie w kwocie 380.395,59 zł z UE na realizację projektu „Pasłęckie Centrum Integracyjne 2018-2019”,

- dofinansowanie w kwocie 1.304.323,64 zł z UE na realizację projektu E-urząd - wdrożenie systemu e - usług publicznych w Gminie Pasłęk 2018-2019,

- dofinansowanie w kwocie 688.896,13 zł z UE na realizację projektu SAMA-Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności 2018-2020,

- dofinansowanie w kwocie 501.651,94 zł z UE na realizację projektu Akademia otwartego umysłu 2017-2019,

- dofinansowanie w kwocie 255.495,62 zł z UE na realizację projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku 2017-2019,

- dofinansowanie w kwocie 306.454,25 zł z UE na realizację projektu "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku 2017-2019,

- dofinansowanie w kwocie 807.595,60 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: "Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska " - zadanie realizowane w 2019 – 2020,

- dofinansowanie w kwocie 462.180,60 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: "Przebudowa ulicy Kresowej ciąg pieszo - jezdny" zadanie realizowane w 2019 – 2020,

- dofinansowanie w kwocie 28.636,01 zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie azbestu",

W dniu 12 listopada 2019 Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana alokacja na konkurs wynosiła 28,9 mln złotych na całe województwo.

W okresie 2014-2020 funkcjonuje limit 2 mln zł na beneficjenta. Gmina Pasłęk uzyskała już dofinansowanie w wysokości 1.515.559 zł na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna w Gminie Pasłęk”. Pozostało do wykorzystania z dostępnego limitu: 484.441 zł.

W przypadku wnioskowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka Operatorska - Sp. z o. o. funkcjonuje nowy limit 2 mln zł na beneficjenta.

Korzystniejszym było aby wnioskodawcą nie była Gmina a spółka gminna.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 11 lutego 2020 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jest mi bardzo miło poinformować Wysoką Radę oraz mieszkańców gminy, że wniosek o dofinansowanie Przedsiębiorstwa Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka Operatorska - Sp. z o.o. dotyczący „Budowy kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek” wśród 70 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. naboru znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej, co gwarantuje uzyskanie dofinansowania.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 42 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i tylko te mają szansę na dofinansowanie.

W ramach naboru z terenu powiatu elbląskiego wpłynęły 4 wnioski:

1) Gmina Pasłęk (Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - Jednostka Operatorska - Sp. z o. o. ) – 11 miejsce na 70 – dofinansowanie

2) Gmina Młynary – 46 miejsce na 70 – brak dofinansowania

3) Gmina Rychliki – 54 miejsce na 70 – brak dofinansowania

4) Gmina Godkowo – 70 miejsce na 70 – brak dofinansowania

Koszt przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka – Kielminek” wynosi 3.800 019,54 zł. Koszty kwalifikowane: 3.089 446,78 zł Dofinansowanie wyniesie 1.965.814 zł (z możliwego 2 mln zł limitu na beneficjenta).


Łącznie na realizację przedsięwzięć w latach 2019 -2020 pozyskano kwotę: 17.596.690,57 zł.

-- 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Godkowo   Ponad miesiąc temu, 2020-03-31

Gmina Godkowo na 70 miejscu to niemożliwe przecież to większość mieszkańców gminy zagłosowala na PIS . Ciekawe co na to powie Pan Dyl wielki działacz PIS że Gmina nie otrzymała dotacji.


#Dr prawa i gangus itd   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

Żadna propaganda. Realna kasa.


#Rachmistrz#Dr prawa i gangus itd  Ponad miesiąc temu, 2020-03-30

Realna, tylko nie ta kwota od 2017 w Wieściach z Pasłęckiego Zamku to się powtarza i redaktor też nie policzył. Niektóre projekty są na trzy lata, kwotę należy podzielić na 3 albo podać faktyczne dofinansowanie w każdym roku oddzielnie. A te 8524753,46 zł to już otrzymaliśmy, czy dopiero jak wyremontujemy mury ??


#Dr prawa#Dr prawa i gangus itd  Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

Kasa kasa i co dalej do grobu zabierzesz ???


#Mariolka#Dr prawa i gangus itd  Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

A może są realne pomysły burmistrza na wsparcie lokalnych firm?


#Whatsup   Ponad miesiąc temu, 2020-03-30

A gdzie ul Steffena??? Gdzie wjazd do sp2 na sprzymierzonych?


#Zenon   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

Wypisz wymaluj szkoła propagandowa Morawieckiego.


#Dobhy dobhy#Zenon  Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

A nie Thuska? O mein Gott, co ja szprecham!!!


#Obywatel RP   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

A gdzie remont drogi na Steffena?? O którym tyle mówiono w tamtym roku i już podobno był przetarga na projekt?! Zmiana w tym zamku jest potrzebna.


#Dr prawa   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

A kto to jest sniecikowski ??? Napoleon !


#Mieszkaniec   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

Na chwilę obecną te wszystkie pieniądze to tylko wyobraźnia.


#Amator lodów tradycyjnych   Ponad miesiąc temu, 2020-03-29

Żeby tylko z murami nie dali znowu papy.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności