21 kwietnia 2021 Anzelma, Bartosza, Feliksa
Reklama Heops

Biblioteka Publiczna w Pasłęku - dostęp dla osób głuchych i słabosłyszących

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-03-03
Biblioteka Publiczna w Pasłęku - dostęp dla osób głuchych i słabosłyszących

Biblioteka Publiczna w Pasłęku, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od dnia 1 marca 2021 wprowadziła nową usługę, która umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online w sprawach związanych z działalnością biblioteczną (wypożyczanie, zwroty). Skorzystanie z usługi jest oczywiście bezpłatne i dostępne w: Biblioteka Publiczna w Pasłęku, pl. św.. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, I piętro – Czytelnia, przy specjalnie oznaczonym stanowisku komputerowym.

Piotr Adamczyk

 


Żwirownia 1140 px
nasza2