28 stycznia 2022 Walerego, Radomira, Tomasza
Reklama Heops

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 lipca.

dodał 2020-07-21
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 lipca.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 26 lipca. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy z powodu zamknięcia placówek oświatowych nie mogą zapewnić innej opieki swoim pociechom i muszą ją sprawować osobiście. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w związku z osobistą opieką nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Ze świadczenia mogą korzystać również rodzice, którzy mimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wysłali do nich dzieci z obawy przed Covid-19. Przerwa wakacyjna nie ma tu żadnego znaczenia - mówi - Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony interentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. Pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia Anna Ilukiewicz

 

Ważne jest, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.


 

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa warmińsko-mazurskiego


kocham jarka
nasza