20 lipca 2019 Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

Dożynki powiatowe – odznaczeni i wyróżnieni

dodał 2018-09-09
Dożynki powiatowe – odznaczeni i wyróżnieni
Wczoraj w Nowakowie odbyły się dożynki powiatowe. W części oficjalnej imprezy starosta Maciej Romanowski, w towarzystwie burmistrzów i wójtów z terenu powiatu elbląskiego dziękował rolnikom za ciężką pracę oraz symbolicznie dzielił chlebem, który przekazali mu starostowie dożynek Sylwia i Radosław Murawiec. W dalszej części był czas na wręczanie nagród i odznaczeń.

 

Odznaki honorowe Zasłużony dla Powiatu Elbląskiego oraz nagrody sportowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:

Barbara Bruzdewicz - jest mieszkanką Gronowa Górnego. Będąc Radną Gminy Elbląg od roku 1998 pełniła szereg funkcji. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Gminy. Jako sołtys, zaangażowana w rozwiazywanie problemów wsi. Udziela się społecznie. Była inicjatorem opracowania Planu Rozwoju Miejscowości Gronowo Górne. Propaguje wśród mieszkańców ideę budowania dobrych kontaktów. Umacnia działania służące integracji i jedności mieszkańców. Angażuje się w prace Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym „Nasza szkoła”. Za swoją pracę, doświadczenie, zaangażowanie wielokrotnie otrzymywała podziękowania.

Marzenna Bardzik - wraz z mężem prowadzi Ośrodek Zdrowia w Jegłowniku. Od roku 1977 zajmuje się opieką medyczną na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Jest dobrym i oddanym lekarzem. Z zamiłowaniem poświęca wiele godzin w dzień i w nocy, dla ratowania ludzkiego życia. Cieszy się wielką sympatią zarówno wśród kolegów lekarzy, jak i społeczeństwa gminy Gronowa Elbląskiego oraz innych gmin powiatu elbląskiego. Wiedza i doświadczenie sprawiają, że świetnie sobie radzi z problemami zdrowotnymi mieszkańców Gminy. Jest osobą otwartą i wrażliwą na potrzeby innych. Może stanowić wzór dla innych lekarzy. Ponadto wspiera placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, w tym Ochotnicze Staże Pożarne, grupy aktywne, zarówno dziecięce, jak i seniorskie. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, pracujący dla dobra mieszkańców powiatu elbląskiego.

Andrzej Lemanowicz – ma szczególne zasługi w obszarze działalności samorządowej. Funkcję Burmistrza Tolkmicka pełni od trzech kadencji. W tym czasie podejmował wiele inicjatyw na rzecz rozwoju gminy i powiatu, m.in. tworzył Lokalną Grupę Działania „Wysoczyzna Elbląska”. Współtworzył projekt budowy strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego. Dzięki jego zaangażowaniu miasto Tolkmicko było współorganizatorem wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Morskiej, które dotyczyło budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jest propagatorem budowy przeprawy promowej łączącej województwo warmińsko–mazurskie z województwem pomorskim. Zabiegał o rewitalizację linii kolejowej nadzalewowej, łączącej Elbląg z Tolkmickiem, Fromborkiem i Braniewem. Jest zaangażowany w poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy i powiatu elbląskiego.

Andrzej Gromala - jest mieszkańcem Aniołowa. W roku 2015 decyzją Stowarzyszenia Aniołowo otrzymał wyróżnienie „ANIOŁ DOBROCI” za szczególne zaangażowanie w rozwój anielskiej wioski tematycznej i pomoc innym w trudnych sytuacjach życiowych. Zaangażowany, w życie wsi jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działa również w miejscowym Klubie Sportowym „Pogrom Aniołowo”. Od czasu założenia firmy budowlanej „MAGBUD”, życzliwy i pomocny partner około 40 projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Jest wykonawcą bazy sportowo-rekreacyjnej na obrzeżach wsi. Pełni ona ważną funkcję turystyczną na żółtym szlaku rowerowym na terenie powiatu elbląskiego. Ponadto opracował i zrealizował zagospodarowanie centrum wsi z „anielskim zakątkiem”. Dzięki tym inicjatywom Aniołowo staje się rozpoznawalną miejscowością powiatu elbląskiego, odwiedzaną z różnych zakątków Polski i zza granicy. Od 15 lat jest współorganizatorem „Zlotu Miłośników Aniołów”. Jest lokalnym patriotą, dumnym ze swego miejsca zamieszkania.

Marek Franciszek Kalinowski – jest mieszkańcem wsi Kępniewo, gm. Markusy, gdzie prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jest osobą aktywną, chętnie angażującą się w prace na rzecz społeczności lokalnej. Jest doświadczonym samorządowcem. Od trzech kadencji jest radnym Gminy Markusy. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Od szeregu lat jest związany z przetwórstwem mleczarskim. Działał w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu, a w chwili obecnej jego aktywność jest znana poza terenem powiatu. Prężnie działa w Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK, gdzie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Jan Wiktor Szczęsny – jest mieszkańcem Godkowa. Radny Gminy Godkowo przez dwie kadencje. Nauczyciel z 45-letnim stażem. Poza rzetelnym wykonywaniem swojej wyuczonej profesji, dał się poznać w regionie jako propagator Turniejów Wiedzy o Bezeceństwie Ruchu Drogowego. Z jego inicjatywy wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego przy szkole Podstawowej w Godkowie. Dzięki jego staraniom powołano Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Był współtwórcą trzech rowerowych tras turystycznych w gminie Godkowo. Organizował rajdy dla dzieci i młodzieży. Był także inicjatorem nordic walkingu wśród osób starszych.

 

Nagrody sportowe

Każdego roku podczas Dożynek Powiatowych wręczane są nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. W tym roku przyznano osiem nagród indywidualnych oraz jedną zespołową. Otrzymali je: Jan Durka, Michał Dutkiewicz, Mariusz Ficak, Jacek Florek, Krzysztof Prystupa, Mariola Szalecka, Piotr Szuba, Roman Tokarski oraz członkowie Grupy Rowerowej Team Mustang z Pasłęka.

Jan Durka – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Młynarach. Aktywnie działa w strukturach Szkolnego Związku Sportowego, członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego SZS w Olsztynie. Jego podopieczni odnoszą liczne sukcesy sportowe, dzięki czemu Szkoła w Młynarach od lat zajmuje czołowe miejsca w punktacji generalnej Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Powiatowej Gimnazjady.

Michał Dutkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Godkowie. Organizator licznych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Godkowo. Pasjonat i trener unihokeja. Jego podopieczni osiągają liczne sukcesy w województwie i na arenach ogólnopolskich. W roku 2018 prowadzony przez niego zespół dziewcząt zdobył 4. miejsce w finale Mistrzostw Polski Młodziczek i brązowy medal Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w unihokeju.

Mariusz Ficak – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Pasłęku. Prowadzeni przez niego zawodnicy wielokrotnie sięgali po najwyższe laury w Mistrzostwach Powiatu Elbląskiego oraz Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Społecznie pełni funkcję prezesa pasłęckiego Szkolnego Związku Sportowego a także przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu.

Jacek Florek – trener piłki nożnej i animator sportu w gminie Elbląg. Utworzył Gronowską Ligę Orlika dla seniorów, zainicjował i prowadzi szkółkę piłkarską dla najmłodszych w wieku od 4 do12 lat. Organizuje zajęcia sportowe podczas ferii i wakacji. Jego metody wychowawcze i umiejętności interpersonalne sprawiły, że orlik w Gronowie Górnym stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodych adeptów piłki nożnej i ich rodziny.

Grupa Rowerowa Team Mustang Pasłęk – zasłynęła z organizacji dwóch cyklicznych imprez rowerowych cieszących się ogromną popularnością: Pasłęckiego MTB Maratonu i Pasłęckiego Duathlonu Leśnego. Grupa organizuje również otwarte treningi kolarskie prowadzone przez reprezentantów Polski w MTB. Ponadto każdego roku Grupa z powodzeniem reprezentuje powiat w około 30 różnych imprezach sportowych.

Krzysztof Prystupa – zawodnik, trener i działacz Klubu Sportowego „Polonia” Markusy. Dzięki jego wysiłkom w 2016 roku dwa kluby działające w Markusach połączyły się, co umożliwiło stworzenie silnej sportowo i organizacyjnie drużyny piłkarskiej. Obecnie pełni w klubie funkcję prezesa. Dzięki jego współpracy z rodzicami zawodników, trenerami, działaczami i władzami gminy możliwa stała się poprawa infrastruktury sportowej w gminie Markusy. W obecnym sezonie drużyna seniorów osiągnęła sukces, awansując do ligi okręgowej.

Mariola Szalecka – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Zwierznie, gmina Markusy. Jej podopieczni wielokrotnie kwalifikowali się do finałów wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. W minionym roku szkolnym w punktacji generalnej Powiatowych Igrzysk Dzieci jej szkoła zajęła bezapelacyjne I miejsce. Od trzech lat inicjuje naukę pływania dla dzieci – rokrocznie 45 uczniów ze Zwierzna nabywa umiejętności pływania potwierdzone kartą pływacką i odznaką „Umiem pływać”.

Piotr Szuba – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Nowakowie. Prowadzi drużyny reprezentujące szkołę, uzyskując medalowe miejsca na szczeblu powiatu i województwa. Od 10 lat organizuje turniej siatkówki „Nowakowo Cup”. Bierze aktywny udział w powiatowym programie piłki ręcznej „Szukamy talentów”. Wspiera pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych na zakup nowego sprzętu sportowego służącego jego podopiecznym.

Roman Tokarski – wieloletni sekretarz zarządu pasłęckiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w organizację niezwykle popularnej w powiecie imprezy pn. Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, w której uczestniczy każdego roku ok. 200 dzieci. Jest również współorganizatorem zawodów dla seniorów o mistrzostwo pasłęckiego koła a także prekursorem działań proekologicznych i edukacyjnych dotyczących hodowli ryb.

 

Za szczególne zasługi w sporcie

Nagrodę i Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego ustanowił w l975 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wspólnie z Redakcją „Przeglądu Sportowego" dla osób, które położyły
szczególne zasługi w dziedzinie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Każdego roku to zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane tylko jednej osobie w kraju. W tym roku jego laureatem jest Janusz
Pająk, przewodniczący Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Medal wręczył sekretarz generalny Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie - Dariusz Abramuk.

 

Klasyfikacja szkół z powiatu elbląskiego

Co roku Elbląski Szkolny Związek Sportowy dokonuje podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu elbląskiego za miniony rok szkolny. Wyniki rankingu najbardziej usportowionych szkół powiatu za rok szkolny 2017/2018 przedstawił przewodniczący Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego Janusz Pająk. Puchary wręczał starosta Maciej Romanowski.

 

Igrzyska Dzieci

1.Zwierzno- 835

2.Młynary - 790

3.Nr 2 Pasłęk - 701,7

4.Gronowo Górne - 630

5.Nr 3 Pasłęk - 590

6.Milejewo - 480

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

1.Młynary - 1110

2.Nr 1 Pasłęk - 1050

3.Nr 3 Pasłęk - 760

4.Gronowo Elbląskie - 670

5.Gronowo Górne - 600

6.Zwierzno - 530

  

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Hop   2018-09-10

a dlaczego taka mała z Krupina nie została wyróżniona za zabawianie gości, jest rewelacyjna i nieźle była ubrana


#Pytam   2018-09-09

A za co otrzymał nagrodę ten alkoholik i przemocowiec?


#Pytam#Pytam  2018-09-10

ale że co, że nauczyciel?


#Anioł#Pytam  2018-09-09

Za pracę. Czego nie można powiedzieć o Tobie.


#A to ciekawe#  2018-09-09

Za jaką pracę i z kim? Za naparzanie od wielu lat żony i chlanie na umór? Coś ci od uczenia stania na głowie mają w pustych łbach nasrane. Przykładów można mnożyć na pęczki.


#Nick#  2018-09-09

Anioł ty od razu wiesz o kogo chodzi , że przemocowiec i alkoholik . he he heee... widocznie wielu wie. Dziwne.


#Pytam   2018-09-09

o ja cie .... dożynki.... kilkanaście nagród i tylko JEDEN rolnik nagrodzony. To dożynki czy towarzystwo wzajemnej adoracji?


#śmieszne#Pytam  2018-09-09

Przecież tak już było. Władza robotniczo-chłopska w której nie było robotników ani chłopów. To tu jest postęp bo jest JEDEN rolnik (odznaczony) na rolniczym święcie.


#Aha#Pytam  2018-09-09

towarzystwo wzajemnej adoracji


#Kątem oka#  2018-09-09

Rolnicy to tacy sami przedsiębiorcy jak chociażby Kram, Agroma, Vipasz, Agromaks itp. Czy za efekty pracy we własnych zakładach powinno się odznaczać ?. Inna sprawa gdy uczestniczą w rozwoju społecznym, promocji ...


#No tak#  2018-09-10

Barburka jest dla górników a dożynki dla rolników a nie dla towarzyszy i lansiarzy. Tfu!


#No tak#  2018-09-10

Barbórka*


#Rolnik   2018-09-09

Czy to święto Rolników czy sportowców śmiech na sali a gdzie rolnicy odznaczeni co ich nie widać zdjęć zabrakło.?


#Beata   2018-09-09

Czego ty się spodziewałeś po tym staroście? Jak go zmienimy to będzie inaczej?


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

III koncert w ramach Pasłęckiego Festiwalu Organowego

Pozostało8 40 minut

W sobotę 20 lipca o godz. 20:00 w pasłęckiej farze pw. św. Bartłomieja odbędzie...


To nie Chicago ani New York

Pozostało1 dzień

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Kamrat Shanty Folk

Pozostało1 dzień

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...