16 października 2019 Gawla, Ambrozego

Dożynki powiatowe – odznaczeni i wyróżnieni

dodał 2018-09-09
Dożynki powiatowe – odznaczeni i wyróżnieni
Wczoraj w Nowakowie odbyły się dożynki powiatowe. W części oficjalnej imprezy starosta Maciej Romanowski, w towarzystwie burmistrzów i wójtów z terenu powiatu elbląskiego dziękował rolnikom za ciężką pracę oraz symbolicznie dzielił chlebem, który przekazali mu starostowie dożynek Sylwia i Radosław Murawiec. W dalszej części był czas na wręczanie nagród i odznaczeń.

 

Odznaki honorowe Zasłużony dla Powiatu Elbląskiego oraz nagrody sportowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:

Barbara Bruzdewicz - jest mieszkanką Gronowa Górnego. Będąc Radną Gminy Elbląg od roku 1998 pełniła szereg funkcji. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Gminy. Jako sołtys, zaangażowana w rozwiazywanie problemów wsi. Udziela się społecznie. Była inicjatorem opracowania Planu Rozwoju Miejscowości Gronowo Górne. Propaguje wśród mieszkańców ideę budowania dobrych kontaktów. Umacnia działania służące integracji i jedności mieszkańców. Angażuje się w prace Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym „Nasza szkoła”. Za swoją pracę, doświadczenie, zaangażowanie wielokrotnie otrzymywała podziękowania.

Marzenna Bardzik - wraz z mężem prowadzi Ośrodek Zdrowia w Jegłowniku. Od roku 1977 zajmuje się opieką medyczną na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Jest dobrym i oddanym lekarzem. Z zamiłowaniem poświęca wiele godzin w dzień i w nocy, dla ratowania ludzkiego życia. Cieszy się wielką sympatią zarówno wśród kolegów lekarzy, jak i społeczeństwa gminy Gronowa Elbląskiego oraz innych gmin powiatu elbląskiego. Wiedza i doświadczenie sprawiają, że świetnie sobie radzi z problemami zdrowotnymi mieszkańców Gminy. Jest osobą otwartą i wrażliwą na potrzeby innych. Może stanowić wzór dla innych lekarzy. Ponadto wspiera placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, w tym Ochotnicze Staże Pożarne, grupy aktywne, zarówno dziecięce, jak i seniorskie. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, pracujący dla dobra mieszkańców powiatu elbląskiego.

Andrzej Lemanowicz – ma szczególne zasługi w obszarze działalności samorządowej. Funkcję Burmistrza Tolkmicka pełni od trzech kadencji. W tym czasie podejmował wiele inicjatyw na rzecz rozwoju gminy i powiatu, m.in. tworzył Lokalną Grupę Działania „Wysoczyzna Elbląska”. Współtworzył projekt budowy strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego. Dzięki jego zaangażowaniu miasto Tolkmicko było współorganizatorem wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Morskiej, które dotyczyło budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jest propagatorem budowy przeprawy promowej łączącej województwo warmińsko–mazurskie z województwem pomorskim. Zabiegał o rewitalizację linii kolejowej nadzalewowej, łączącej Elbląg z Tolkmickiem, Fromborkiem i Braniewem. Jest zaangażowany w poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy i powiatu elbląskiego.

Andrzej Gromala - jest mieszkańcem Aniołowa. W roku 2015 decyzją Stowarzyszenia Aniołowo otrzymał wyróżnienie „ANIOŁ DOBROCI” za szczególne zaangażowanie w rozwój anielskiej wioski tematycznej i pomoc innym w trudnych sytuacjach życiowych. Zaangażowany, w życie wsi jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Działa również w miejscowym Klubie Sportowym „Pogrom Aniołowo”. Od czasu założenia firmy budowlanej „MAGBUD”, życzliwy i pomocny partner około 40 projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Jest wykonawcą bazy sportowo-rekreacyjnej na obrzeżach wsi. Pełni ona ważną funkcję turystyczną na żółtym szlaku rowerowym na terenie powiatu elbląskiego. Ponadto opracował i zrealizował zagospodarowanie centrum wsi z „anielskim zakątkiem”. Dzięki tym inicjatywom Aniołowo staje się rozpoznawalną miejscowością powiatu elbląskiego, odwiedzaną z różnych zakątków Polski i zza granicy. Od 15 lat jest współorganizatorem „Zlotu Miłośników Aniołów”. Jest lokalnym patriotą, dumnym ze swego miejsca zamieszkania.

Marek Franciszek Kalinowski – jest mieszkańcem wsi Kępniewo, gm. Markusy, gdzie prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jest osobą aktywną, chętnie angażującą się w prace na rzecz społeczności lokalnej. Jest doświadczonym samorządowcem. Od trzech kadencji jest radnym Gminy Markusy. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Od szeregu lat jest związany z przetwórstwem mleczarskim. Działał w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu, a w chwili obecnej jego aktywność jest znana poza terenem powiatu. Prężnie działa w Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK, gdzie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Jan Wiktor Szczęsny – jest mieszkańcem Godkowa. Radny Gminy Godkowo przez dwie kadencje. Nauczyciel z 45-letnim stażem. Poza rzetelnym wykonywaniem swojej wyuczonej profesji, dał się poznać w regionie jako propagator Turniejów Wiedzy o Bezeceństwie Ruchu Drogowego. Z jego inicjatywy wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego przy szkole Podstawowej w Godkowie. Dzięki jego staraniom powołano Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Był współtwórcą trzech rowerowych tras turystycznych w gminie Godkowo. Organizował rajdy dla dzieci i młodzieży. Był także inicjatorem nordic walkingu wśród osób starszych.

 

Nagrody sportowe

Każdego roku podczas Dożynek Powiatowych wręczane są nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. W tym roku przyznano osiem nagród indywidualnych oraz jedną zespołową. Otrzymali je: Jan Durka, Michał Dutkiewicz, Mariusz Ficak, Jacek Florek, Krzysztof Prystupa, Mariola Szalecka, Piotr Szuba, Roman Tokarski oraz członkowie Grupy Rowerowej Team Mustang z Pasłęka.

Jan Durka – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Młynarach. Aktywnie działa w strukturach Szkolnego Związku Sportowego, członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego SZS w Olsztynie. Jego podopieczni odnoszą liczne sukcesy sportowe, dzięki czemu Szkoła w Młynarach od lat zajmuje czołowe miejsca w punktacji generalnej Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Powiatowej Gimnazjady.

Michał Dutkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Godkowie. Organizator licznych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Godkowo. Pasjonat i trener unihokeja. Jego podopieczni osiągają liczne sukcesy w województwie i na arenach ogólnopolskich. W roku 2018 prowadzony przez niego zespół dziewcząt zdobył 4. miejsce w finale Mistrzostw Polski Młodziczek i brązowy medal Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w unihokeju.

Mariusz Ficak – nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Pasłęku. Prowadzeni przez niego zawodnicy wielokrotnie sięgali po najwyższe laury w Mistrzostwach Powiatu Elbląskiego oraz Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Społecznie pełni funkcję prezesa pasłęckiego Szkolnego Związku Sportowego a także przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu.

Jacek Florek – trener piłki nożnej i animator sportu w gminie Elbląg. Utworzył Gronowską Ligę Orlika dla seniorów, zainicjował i prowadzi szkółkę piłkarską dla najmłodszych w wieku od 4 do12 lat. Organizuje zajęcia sportowe podczas ferii i wakacji. Jego metody wychowawcze i umiejętności interpersonalne sprawiły, że orlik w Gronowie Górnym stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodych adeptów piłki nożnej i ich rodziny.

Grupa Rowerowa Team Mustang Pasłęk – zasłynęła z organizacji dwóch cyklicznych imprez rowerowych cieszących się ogromną popularnością: Pasłęckiego MTB Maratonu i Pasłęckiego Duathlonu Leśnego. Grupa organizuje również otwarte treningi kolarskie prowadzone przez reprezentantów Polski w MTB. Ponadto każdego roku Grupa z powodzeniem reprezentuje powiat w około 30 różnych imprezach sportowych.

Krzysztof Prystupa – zawodnik, trener i działacz Klubu Sportowego „Polonia” Markusy. Dzięki jego wysiłkom w 2016 roku dwa kluby działające w Markusach połączyły się, co umożliwiło stworzenie silnej sportowo i organizacyjnie drużyny piłkarskiej. Obecnie pełni w klubie funkcję prezesa. Dzięki jego współpracy z rodzicami zawodników, trenerami, działaczami i władzami gminy możliwa stała się poprawa infrastruktury sportowej w gminie Markusy. W obecnym sezonie drużyna seniorów osiągnęła sukces, awansując do ligi okręgowej.

Mariola Szalecka – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Zwierznie, gmina Markusy. Jej podopieczni wielokrotnie kwalifikowali się do finałów wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. W minionym roku szkolnym w punktacji generalnej Powiatowych Igrzysk Dzieci jej szkoła zajęła bezapelacyjne I miejsce. Od trzech lat inicjuje naukę pływania dla dzieci – rokrocznie 45 uczniów ze Zwierzna nabywa umiejętności pływania potwierdzone kartą pływacką i odznaką „Umiem pływać”.

Piotr Szuba – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Nowakowie. Prowadzi drużyny reprezentujące szkołę, uzyskując medalowe miejsca na szczeblu powiatu i województwa. Od 10 lat organizuje turniej siatkówki „Nowakowo Cup”. Bierze aktywny udział w powiatowym programie piłki ręcznej „Szukamy talentów”. Wspiera pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych na zakup nowego sprzętu sportowego służącego jego podopiecznym.

Roman Tokarski – wieloletni sekretarz zarządu pasłęckiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w organizację niezwykle popularnej w powiecie imprezy pn. Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, w której uczestniczy każdego roku ok. 200 dzieci. Jest również współorganizatorem zawodów dla seniorów o mistrzostwo pasłęckiego koła a także prekursorem działań proekologicznych i edukacyjnych dotyczących hodowli ryb.

 

Za szczególne zasługi w sporcie

Nagrodę i Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego ustanowił w l975 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wspólnie z Redakcją „Przeglądu Sportowego" dla osób, które położyły
szczególne zasługi w dziedzinie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Każdego roku to zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane tylko jednej osobie w kraju. W tym roku jego laureatem jest Janusz
Pająk, przewodniczący Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Medal wręczył sekretarz generalny Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie - Dariusz Abramuk.

 

Klasyfikacja szkół z powiatu elbląskiego

Co roku Elbląski Szkolny Związek Sportowy dokonuje podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu elbląskiego za miniony rok szkolny. Wyniki rankingu najbardziej usportowionych szkół powiatu za rok szkolny 2017/2018 przedstawił przewodniczący Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego Janusz Pająk. Puchary wręczał starosta Maciej Romanowski.

 

Igrzyska Dzieci

1.Zwierzno- 835

2.Młynary - 790

3.Nr 2 Pasłęk - 701,7

4.Gronowo Górne - 630

5.Nr 3 Pasłęk - 590

6.Milejewo - 480

 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

1.Młynary - 1110

2.Nr 1 Pasłęk - 1050

3.Nr 3 Pasłęk - 760

4.Gronowo Elbląskie - 670

5.Gronowo Górne - 600

6.Zwierzno - 530

  

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Hop   2018-09-10

a dlaczego taka mała z Krupina nie została wyróżniona za zabawianie gości, jest rewelacyjna i nieźle była ubrana


#Pytam   2018-09-09

A za co otrzymał nagrodę ten alkoholik i przemocowiec?


#Pytam#Pytam  2018-09-10

ale że co, że nauczyciel?


#Anioł#Pytam  2018-09-09

Za pracę. Czego nie można powiedzieć o Tobie.


#A to ciekawe#  2018-09-09

Za jaką pracę i z kim? Za naparzanie od wielu lat żony i chlanie na umór? Coś ci od uczenia stania na głowie mają w pustych łbach nasrane. Przykładów można mnożyć na pęczki.


#Nick#  2018-09-09

Anioł ty od razu wiesz o kogo chodzi , że przemocowiec i alkoholik . he he heee... widocznie wielu wie. Dziwne.


#Pytam   2018-09-09

o ja cie .... dożynki.... kilkanaście nagród i tylko JEDEN rolnik nagrodzony. To dożynki czy towarzystwo wzajemnej adoracji?


#śmieszne#Pytam  2018-09-09

Przecież tak już było. Władza robotniczo-chłopska w której nie było robotników ani chłopów. To tu jest postęp bo jest JEDEN rolnik (odznaczony) na rolniczym święcie.


#Aha#Pytam  2018-09-09

towarzystwo wzajemnej adoracji


#Kątem oka#  2018-09-09

Rolnicy to tacy sami przedsiębiorcy jak chociażby Kram, Agroma, Vipasz, Agromaks itp. Czy za efekty pracy we własnych zakładach powinno się odznaczać ?. Inna sprawa gdy uczestniczą w rozwoju społecznym, promocji ...


#No tak#  2018-09-10

Barburka jest dla górników a dożynki dla rolników a nie dla towarzyszy i lansiarzy. Tfu!


#No tak#  2018-09-10

Barbórka*


#Rolnik   2018-09-09

Czy to święto Rolników czy sportowców śmiech na sali a gdzie rolnicy odznaczeni co ich nie widać zdjęć zabrakło.?


#Beata   2018-09-09

Czego ty się spodziewałeś po tym staroście? Jak go zmienimy to będzie inaczej?


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

PUTW zaprasza

Pozostało1 dzień

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza sympatyków i wszystkich członków...


Październikowe Grand Prix Zakrzewka II

Pozostało4 dni

Uwaga wędkarze. Październikowe zawody z cyklu Grand Prix Zakrzewka II odbędą się 20...


Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało20 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...