9 kwietnia 2020 Marii, Dymitra, Heliodora

Działki na sprzedaż

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30
Działki na sprzedaż

Urząd Miejski w Pasłęku sprzedaje dwie duże, atrakcyjne działki położone przy ul. Wąwozowej. Działki znajdują się obok drogi wojewódzkiej prowadzącej do Rogajn. Poniżej ogłoszenie burmistrza w tej sprawie.

jp

 

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

OGŁASZA I PRZETARGI

USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasłęku przy ulicy Wąwozowej

oznaczonych w ewidencji gruntów:

nr 30/8 o pow. 3.478m2 - cena wywoławcza 212.000zł

nr 30/9 o pow. 3.188m2 - cena wywoławcza 194.000zł

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Działki położone są w pośredniej części miasta. Nieruchomości są niezabudowane

i otoczone istniejącą zabudową mieszkaniową. Nieruchomości stanowią własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiadają księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00076867/1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetargi odbędą się

28 lutego 2020 roku

o godz. 9º0 na dz. nr 30/8 i o godz. 9³º na dz. nr 30/9 w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 24 lutego 2020r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 24 luty 2020r .

Wysokość wadium za każdą działkę gruntu wynosi 38.000zł.

- Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

 • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

 • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

 • Przez działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa i w razie awarii lub konserwacji urządzeń nabywcy będą zobowiązani do udostępniania terenu firmom naprawczym.

 • Zabudowa działek winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

 • Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

 • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

- Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 • Facebook

   


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ursus   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

ceny jak pod gdanskiem, ladnie sie komus w glowie poj...ło wyceny dzialek to jakas kpina


#Nick   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

Gdzie jest ta ulica??


#Ciekawski   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

Ciekawa mapa. Najważniejsze dwa punkty w mieście :( Jakiś sponsoring?


#Dr prawa   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

Co tam jest atrakcyjne złoty pociąg zakopany ???


#Nowe osiedle#Dr prawa  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

sąsiedztwo nowej myjni samochodowej, planowane bloki i brak ulic przez najbliższe długie lata


#Sore#Nowe osiedle  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

I tor motokrosowy z ciągłym wyciem u Pana od Okien. Super okolica niema co :D


#Potencjalny kupiec   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-30

To się Pasłęk ceni za działki. Tutaj na pewno nie kupię. Wolę gdzieś na wsi, tam działki większe i o wiele tańsze. A samochód każdy ma, to i do miasta podjedzie.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności