Dziecko w rodzinie z dysfunkcją

dodał 2019-12-13
Dziecko  w rodzinie z dysfunkcją

W dniu 09 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców, lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, policjantów oraz tych, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi i rodziną. Powyższą inicjatywę swym patronatem objął Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Śniecikowski. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Dziecko w rodzinie z dysfunkcją – uzależnienia i przemoc w rodzinie – lokalna sieć wsparcia.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie oraz Zespół Interdyscyplinarny. Współfinansowane było przez Gminę Pasłęk oraz Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie. Zrealizowano następujący program:

1. Wykład : Sytuacja dziecka w rodzinie z dysfunkcją – uzależnienia, przemoc w rodzinie. - Sylwia Szulecka – psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, adwokat dzieci, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku.

2. Wystąpienie: System lokalnego wsparcia rodziny – Agnieszka Pocełujko – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Dorota Klarecka – koordynator Procedur Niebieskich Kart, kierownik świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii, Anna Zawilska – koordynator punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, doznających przemocy i ich rodzin.
3. Przedstawienie oferty pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – dyrektor
Teresa Brewka.

4. Prezentacja tematu: Tryb zakładania Procedury Niebieskiej Karty – Robert Papierowski – zastępca komendanta Policji w Pasłęku.

5. Prezentacja tematu: Jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy – Agnieszka Pocełujko,

6. Dyskusja, wnioski.

Osiągnięto główny cel spotkania tj poszerzenie wiedzy na temat możlwości pomocy dziecku wychowującemu się w rodzinie z dysfunkcją, przybliżono działalność podmiotów działających lokalnie na rzecz dziecka i rodziny. Spotkanie było też platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń prawie 50 osób, którym los dziecka jest bliski a możliowość pomocy widzą
w działaniach wspierających rodzinę.

Dziękujemy Burmistrzowi Pasłęka Panu Wiesławowi Śniecikowskiemu, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania, prelegentom oraz gościom za aktywność pozwalającą na podnoszenie umiejętności w obszarze tak trudnym a tak potrzebnym jak pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie gdy jest on jeszcze dzieckiem.


Agnieszka Pocełujko PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
Joanna Strzelecka PREZES PASŁĘCKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Propaganda pozorów   2019-12-13

To tylko chodzi o robienie szumu i bicie piany. Mniej ważne są działania, ale najważniejsze ich nagłośnienie z dobitnym akcentem.


#Taka gmina   2019-12-13

Gadanie, gadanie, a jak przyjdzie co do czego, to i tak dzieciak się stacza.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności