25 stycznia 2022 Pawła, Miłosza, Elwiry
Reklama Heops

Gmina Rychliki stawia na rozwój

dodał 2018-10-18
Gmina Rychliki stawia na rozwój

Gmina Rychliki przyjazna mieszkańcom i napędzana inwestycjami.

Gmina Rychliki 12 lat temu była najbardziej zadłużoną gminą wiejską w Polsce. Dziś to gmina przyjazna mieszkańcom i rozpędzona w inwestycjach. Dużą wagę przywiązujemy do czystości i porządku.

Położenie gminy w bliskim sąsiedztwie Elbląga, Pasłęka, Dzierzgonia, dobre skomunikowanie z drogą S7, tańsze działki, ciekawe walory florystyczne oraz takie wyróżniki jak Kanał Elbląski i sanktuarium św. Wojciecha w Św. Gaju – sprawiają, że jest to jedna z bardziej atrakcyjnych gmin w województwie. Warto nie tylko nas odwiedzić, lecz także pozostać na dłużej – mówi Wójt Gminy Rychliki, Henryk Kiejdo.

Najważniejsze inwestycje w ciągu 8 lat to: infrastruktura drogowa, gospodarka wodno-ściekowa oraz modernizacja przestrzeni publicznej.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość zakończonych inwestycji wraz z dokumentacją projektową w latach 2010–2017 wyniosła ok. 12 mln zł. W tym czasie w gminie wybudowano ponad 45 km sieci wodociągowej z 254 przyłączami, ponad 4 km nowej sieci kanalizacyjnej i 5 oczyszczalni ścieków (w Rychlikach, Powodowie, Protowie, Budkach, Rejsytach). Do końca 2018 r. zostanie oddana do użytku sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia w Barzynie.

Infrastruktura drogowa

Drogi wojewódzkie.

Najważniejszą inwestycją była przebudowa ponad 13,5 km drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki – Kwietniewo. Pierwszy etap prac Jelonki – Rychliki skończył się w 2014 r. i wyniósł ok. 30 mln. zł. Natomiast odcinek z Rychlik do Kwietniewa został oddany w 2015 r. i kosztował ok. 12,5 mln zł, w tym 1 mln to wkład Gminy Rychliki.

Drogi powiatowe

Ponad 1 mln zł to również wkład Gminy do remontów dróg powiatowych: odcinka Rychliki – Gołutowo oraz Powodowo – Stare Dolno (do granicy z Gminą Markusy). Na terenie Gminy Rychliki jest ponad 37 km dróg powiatowych.

Drogi gminne 

Prawie 1,8 mln zł wyniosły ostatnie remonty dwóch dróg gminnych: na osiedla Podleśna w Rychlikach oraz w Powodowie. Pod koniec 2018 r. zakończy się przebudowa mostu na drodze gminnej między Wopitami a Rejsytami (ponad 280 tys. zł). W planach jest już kolejna inwestycja – remont drogi Marwica – Topolno Wlk. Wg kosztorysu jej koszt wyniesie ponad 800 tys. zł. Drogi gminne publiczne liczą ok. 50 km. Rocznie na ich bieżącą naprawę Gmina wydaje ok. 100 tys. zł, natomiast w roku 2018 kwota ta przekroczy 200 tys.

Miejsca rekreacyjne oraz remonty świetlic

W latach 2010–2017 na modernizację świetlic wiejskich Gmina wydała 1,5 mln zł, ponad pół miliona na budowę placów zabaw (również z siłowniami fitness oraz wiatami). Największy remont przeprowadziliśmy w świetlicy w Jelonkach, w Świętym Gaju, postawiliśmy domek rekreacyjny w Jankowie. Nową świetlicę ma sołectwo Krupin-Kiersity oraz Rychliki.

Centrum wsi wizytówką gminy

W 2013 r. zmienił się wizerunek centrum Rychlik. Na środku skweru stanęła fontanna, wokół niej ławki, krzewy i zieleń. Nowym przedsięwzięciem, które ma również ożywiać gminę, jest skwer z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Biorąc udział w wyborach, decydujesz o przyszłości naszej gminy. 21.10.2018 r. zagłosuj na Henryka Kiejdo – sprawdzonego wójta.

 

(Materiał sponsorowany prze KWW Henryka Kiejdo "Nasza gmina" )

0
0
0

kocham jarka
nasza