27 lipca 2021 Lilii, Julii, Natalii
Reklama Heops

Jak kupić ubezpieczenie OC online?

dodał 2019-05-17
Jak kupić ubezpieczenie OC online?

Kupując samochód, musisz wiedzieć, że twoim obowiązkiem będzie między innymi zawarcie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Nakłada to na właścicieli pojazdów mechanicznych właściwa ustawa.

Możesz ułatwić sobie to zadanie i wykupić ubezpieczenie OC online. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Obowiązek ubezpieczeniowy – z czego wynika?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie to zgodnie z prawem chroni przed ponoszeniem finansowych skutków szkód wywołanych w ruchu drogowym. Z polisy OC przysługuje odszkodowanie, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Co ciekawe, jak stanowi wspominana ustawa, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

· wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,

· bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,

· zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji musi wykupić polisę OC, bez względu na to, czy pojazd jest zdolny do uczestnictwa w ruchu drogowym. Dopóki będzie zarejestrowany, musi być także ubezpieczony.

Umowę o ubezpieczenie OC właściciel musi zawrzeć najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającej z wcześniej zawartej umowy. Jeśli pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany na terenie kraju, to ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w Polsce, ale nie później niż w dniu jego wprowadzenia do ruchu.

Sposoby nabycia ubezpieczenia OC

Właściciel samochodu może wykupić ubezpieczenie OC na kilka różnych sposobów:

· w siedzibie firmy ubezpieczeniowej,

· u agenta ubezpieczeniowego (w jego siedzibie lub nawet w domu klienta),

· przez internet.

Najłatwiej można obecnie wykupić polisę OC dla swojego auta za pośrednictwem kanałów online. Tym bardziej, że najtańsze ubezpieczenie samochodu znajdziesz w porównywarce oc/ac ubezpieczamy-auto.pl.

W jednym miejscu możesz wyszukać najtańsze ubezpieczenie OC i od razu podpisać umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową. Warto podkreślić, że przy ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest istotne to, z którą firmą podpiszą oni umowę, ponieważ każda musi zgodnie z prawem zapewnić ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej i te same sumy gwarancyjne dla szkód osobowych i majątkowych.

Kalkulator oc (https://kalkulator.ubezpieczamy-auto.pl/kalkulator/oc-ac/) pokaże, które towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować dla naszego auta najtańszą polisę.

Jak wykupić ubezpieczenie OC online - krok po kroku?

W porównywarkach i kalkulatorach ubezpieczeń OC zawsze mamy do wypełnienia formularz elektroniczny, który gromadzi informacje o osobie ubezpieczającej pojazd i nim samym. Dlatego warto wcześniej przygotować sobie dokumenty, pozwalające na podanie w nim wszystkich pożądanych informacji.

Potrzebny będzie dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, numer PESEL posiadacza oraz ostatnia polisa, na której znajduje się informacja o zniżkach za bezszkodową jazdę. Po wypełnieniu formularza widzimy ceny poszczególnych ubezpieczeń OC. Wystarczy kliknąć „kupuję ubezpieczenie”, aby przejść na stronę firmy ubezpieczeniowej i zawrzeć umowę ubezpieczenia OC online. Ostatnim krokiem do zakupu polisy OC online jest dokonanie płatności składki - od razu za cały rok lub pierwszej raty.

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :brama
POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2