7 grudnia 2021 Marcina, Ambrożego, Teodora
Reklama Heops

KADECI ZSEIT W JEDNOSTCE RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W PASŁĘKU

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-10-27
KADECI ZSEIT W JEDNOSTCE RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W PASŁĘKU

Zgodnie z programem nauczania, 22 października 2021 r. odbyło się szkolenie kadetów klas I i II liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym w celu zapoznania się z zadaniami, rolą i warunkami służby w Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku (PSP).W tym celu kadeci pierwszego roku udali się z wizytą do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) w Pasłęku. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami JRG, która podlega organizacyjnie pod PSP w Elblągu. Najważniejsze zadania jednostki to:

-gaszenie i likwidacja skutków pożarów,

-zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych: powodzi, burz, huraganów i trąb powietrznych, opadów gradu i innych katastrof naturalnych,

- zapobieganie i likwidacja skutków zdarzeń drogowych (wypadków i karamboli), rozszczelnienia i wycieków tzw. toksycznych środków przemysłowych (TŚP) typu chlor i amoniak, magazynowanych i użytkowanych w zakładach przemysłu spożywczego,

- inne interwencje, takie jak: zdejmowanie kota z wysokiego drzewa lub budynku, usuwanie roju os lub pszczół, ratowanie i wydobywanie topielców, usuwanie olejów, paliwa w wypadku ich wycieku na drogi publiczne.

Kadeci mieli możliwość zobaczyć ćwiczenia strażaków polegających na usuwaniu wylanego oleju przed budynkiem Straży.

Młodzież ZSEiT została poinstruowana, że w przypadku wspomnianych zagrożeń należy natychmiast połączyć się z numerem alarmowym 998 lub 112, podając rodzaj zdarzenia oraz miejsce. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) w Pasłęku dysponuje w tym celu dwoma doskonale wyposażonymi wozami oraz samochodem technicznym do wypadków drogowych. Strażacy są wyszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego to oni mają obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. Wyposażeni są w torbę medyczną i defibrylator. Są przygotowani do akcji w każdych warunkach: mogą rozciąć drzwi lub dach samochodu w celu ratowania rannych, pobierać wodę z zamulonego zbiornika (pływającą pompą), wejść do pożaru w masce pgaz i ubraniu odpornym na wysoką temperaturę. Podczas akcji ratowniczej, strażacy są wyposażeni w urządzenie sygnalizujące brak ich aktywności, np. z powodu przygniecenia, uderzenia lub zasłabnięcia wskutek działania niespodziewanych czynników.

Kadeci mogli przekonać się jak wygląda codzienna służba, wykonując ćwiczenia takie jak: przebranie się w kombinezon odporny na wysoką temperaturę, ubieranie stroju bojowego strażaka wraz z pełnym oporządzeniem. Uczniowie dowiedzieli się również o warunkach przyjęcia do straży. Aby zostać strażakiem należy mieć wykształcenie co najmniej średnie, zdać egzamin ze sprawności fizycznej i test psychologiczny. Ponadto trzeba mieć obywatelstwo polskie i być niekaranym. Atutem jest służba w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wielu naszych uczniów myśli o służbie w straży pożarnej. Mimo że zawód strażaka jest trudny i niebezpieczny, to daje poczucie stabilizacji i pewnej pracy, której w naszym regionie jest zbyt mało.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich odwagę i poświęcenie.

 

Info ZSEiT: Bolesław CZECHOWSKI - nauczyciel szkolenia wojskowego

0
0
0
0
0
0
0

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
kocham Jarka