7 lipca 2020 Cyryla, Estery, Metodego

Kino Zamkowe wznawia działalność

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-06-05
Kino Zamkowe wznawia działalność

Kino Zamkowe wznawia działalność od 6 czerwca 2020 w nowym reżimie sanitarnym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które znajdują się poniżej.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Zamkowego w Pasłęckim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w naszym obiekcie.

  1. Kasa kina otwierana będzie godzinę przed pierwszym seansem. Rezerwacji biletów dokonać można telefonicznie 55 248 31 21 w godzinach pracy kina.

  1. Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren kina.

  2. Obowiązuje nakaz założenia maseczki (zakrywanie ust i nosa) przez widzów w trakcie przebywania na terenie kina.

  3. Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc podanych na biletach, brak możliwości zmiany miejsc. Bilety sprzedawane są z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

  4. W kolejce do kasy kina stoimy z zachowanie dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym (2 metry).

  5. Po zakupieniu biletu prosimy o zajęcie miejsca na sali i jeśli nie jest to konieczne, o nie przemieszczanie się.

  6. Opuszczanie kina odbywać się będzie przez 2 wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w sali kinowej z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.

  7. W toaletach może przebywać jednocześnie 1 osoba, oczekujący muszą zachować wymagany dystans. Dezynfekcja odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.

  8. Do kina mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

  9. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2020r. do odwołania.