21 kwietnia 2021 Anzelma, Bartosza, Feliksa
Reklama Heops

Kino Zamkowe zaprasza

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2021-02-16
Kino Zamkowe zaprasza

REPERTUAR KINA ZAMKOWEGO POK

19.02.2021 /piątek/

16:30 SZYBCY I ŚNIEŻNI, animacja, komedia, Kanada, 89 min.

18:30 NA TOPIE, melodramat, muzyczny, USA, 113 min.


 

20.02.2021 /sobota/

16:30 SZYBCY I ŚNIEŻNI, animacja, komedia, Kanada, 89 min.

18:30 NA TOPIE, melodramat, muzyczny, USA, 113 min.


 

21.02.2021 /niedziela/

16:30 SZYBCY I ŚNIEŻNI, animacja, komedia, Kanada, 89 min.

18:30 NA TOPIE, melodramat, muzyczny, USA, 113 min.

Ceny biletów: 15 zł – normalny,

13 zł – ulgowy,

11 zł – zbiorowy (grupy zorganizowane, min. 15 osób)

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK W GODZ. 14:00-16:00

Kasa kina otwierana jest pół godziny przed pierwszym seansem.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Zamkowego w Pasłęckim Ośrodku Kultury

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w naszym obiekcie.

1. Kasa kina otwierana będzie pół godziny przed pierwszym seansem. Rezerwacji biletów dokonać można telefonicznie 55 248 31 21 w godzinach pracy kina.

2. Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren kina.

3. Obowiązuje nakaz założenia maseczki (zakrywanie ust i nosa) przez widzów w trakcie przebywania na terenie kina.

4. Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc podanych na biletach, brak możliwości zmiany miejsc. Bilety sprzedawane są z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami do 50 % miejsc na widowni.

5. W kolejce do kasy kina stoimy z zachowanie dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym (2 metry).

Po zakupieniu biletu prosimy o zajęcie miejsca na sali i jeśli nie jest to konieczne, o nie przemieszczanie się.

6. Opuszczanie kina odbywać się będzie przez 2 wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w sali kinowej z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.

7. W toaletach może przebywać jednocześnie 1 osoba, oczekujący muszą zachować wymagany dystans. Dezynfekcja odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.

8. Do kina mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

9. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.02.2021r. do odwołania.

 


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2