1 października 2020 Danuty, Remigiusza, Teresy

Komunikat Banku Spółdzielczego

dodał 2020-03-18
Komunikat Banku Spółdzielczego

Działając w porozumieniu z Burmistrzem Pasłęka, informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wypłata gotówkowa świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 500+ w dniu 26 marca będzie prowadzona wyłącznie w placówkach:

  • Punkt Kasowy przy ul.3 Maja 52
  • Punkt Kasowy przy ul.Kościuszki 5

w godzinach od 9:00 do 16:00

UWAGA: w Oddziale Banku przy ul.Westerplatte 17 ww. świadczenia NIE BĘDĄ WYPŁACANE!

Jednocześnie informujemy, że kolejne informacje dotyczące ww. wypłat zostaną opublikowane najpóźniej we wtorek 24 marca na stronach internetowych: www.bspaslek.pl , www.facebook.com/BSPASLEK , www.paslek.pl oraz w serwisie www.glospasleka.pl

a także wywieszone w pasłęckich placówkach banku.

Zarząd

Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Pasłęku