27 września 2020 Wincentego, Mirabeli, Justyny

KOMUNIKAT O PRACY PPP W PASŁĘKU

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2020-09-04
KOMUNIKAT O PRACY PPP W PASŁĘKU

UPRZEJMIE INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZICÓW, NAUCZYCIELI), ŻE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU, W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ZGODNIE Z AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS PRACUJE NADAL W REŻIMIE SANITARNYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI:

 1. DRZWI WEJŚCIOWE DO PORADNI SĄ ZAMKNIĘTE. UMÓWIONE OSOBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY - NUMER TELEFONU UMIESZCZONY JEST NA DRZWIACH.

 2. PRZEPROWADZANIE WYWIADÓW Z RODZICEM/PRAWNYM OPIEKUNEM DZIECKA/UCZNIA:

  • WYWIAD WSTĘPNY PRZED WIZYTĄ W PORADNI (TELEFONICZNY)

  • WYWIAD AKTUALIZACYJNY W DNIU WIZYTY W PORADNI

 3. DEZYNFEKCJA RĄK PO WEJŚCIU DO PORADNI

 4. MIERZENIE TEMEPRATURY DZIECKA I RODZICA PRZY WEJŚCIU DO PORADNI

 5. WYTYCZNE DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.

  • Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, w tym o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

  • Prosimy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa na terenie Poradni (np. dezynfekcja i mycie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości na poczekalni) oraz innych zaleceń wskazanych przez pracowników Poradni.

 6. W PRZYPADKU PRZYNOSZENIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ DO PORADNI - DOKUMENTY SKŁADANE SĄ W SKRZYNCE PODAWCZEJ.

PROSIMY O ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJĘ ZALECEŃ PROFILAKTYCZNYCH W SYTUACJI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA LUB INNYCH WIRUSÓW.

PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ŚLEDZENIE BIEŻĄCYCH INFORMACJI NA STRONACH GIS, MEN ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PORADNI.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, OPTYMIZMU I SATYSFAKCJI W NOWYM ROKU SZKOLNYM .

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PASŁĘKU.