12 maja 2021 Pankracego, Dominika, Achillesa
Reklama Heops

Komunikat UMiG

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2021-04-23
Komunikat UMiG

Komunikat dotyczący wypłaty II transzy stypendiów szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II transzy (za okres od stycznia do czerwca) stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym przyznanych na rok szkolny 2020/2021 oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju, Urząd Miejski w Pasłęku informuję, że wypłata wymienionego świadczenia nastąpi na dotychczasowych zasadach czyli po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione zgodnie z przyznaną formą pomocy. Zgodnie z wydaną decyzją dokumenty poświadczające poniesione wydatki należy złożyć w szkole bądź w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Z UWAGI NA BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ ZE STANEM EPIDEMICZNYM ZALECANĄ FORMĄ WYPŁATY STYPENDIUM JEST PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DO SKŁADANYCH FAKTUR NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE ZE WSKAZANIEM NUMERU KONTA, NA KTÓRY ZOSTANIE DOKONANA WYPŁATA STYPENDIUM.

Faktury i rachunki na całą przyznaną kwotę oraz oświadczenie dotyczące numeru konta należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na adres danej szkoły wskazanej w decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Pasłęka w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podlegają 48 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie. Tak więc, przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy nastąpi po kwarantannie oraz zweryfikowaniu dostarczonych faktur.

https://paslek.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-wyplaty-ii-transzy-stypendiow-szkolnych-za-okres-od-stycznia-do-czerwca-2021.html

 


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2