3 czerwca 2020 Leszka, Tamary, Karola

Kondolencje

dodał 2019-02-19
Kondolencje

                                                                                  Rodzicom
                                                                              Józefowi i Danucie

                                                                                        oraz

                                                                               Pawłowi i Lucynie

                                                             wyrazy szczerego współczucia
                                               oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci

                                                                       syna, brata i szwagra
                                                                     Tomasza Chomnickiego

                                                                                  składają:

                                                   Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski
                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Marian Matuszczak