12 sierpnia 2020 Innocentego, Lecha, Euzebii

Konkurs – Zainspiruj mnie do czytania

dodał 2019-07-24
Konkurs – Zainspiruj mnie do czytania

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku

w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Pasłęku
ogłasza konkurs literacki
„Zainspiruj mnie do CZYTANIA”
 

Regulamin:
 

1. Cele i założenia programowe konkursu:

a. Promocja czytelnictwa,

b. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,

c. Rozbudzenie zainteresowań twórczością literacką wśród dzieci i młodzieży,

 

2. Adresaci konkursu:

a. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział dzieci w wieku 6- 12 lat

 

3. Zasady uczestnictwa:

a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie na adres organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, a także nie publikowanych w sieci Internet.
b. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 1 prace.

c. W przypadku, osób niepełnoletnich, obowiązuje podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.

4.Termin składania prac:

Prace należy składać od 1 lipca 2019 r. do 1 października 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Pasłęku, bądź przesyłać na adres:
Biblioteka Publiczna w Pasłęku
14-400 Pasłęk, ul. pl. św. Wojciecha 5

( z dopiskiem „ Konkurs literacki”)

5. Nagrody:

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji. Uczestnicy konkursu zostaną pisemnie bądź internetowo zawiadomieni i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, rozdanie nagród i wyróżnień przewidziane 4 października 2019 roku, w Oddziale dla Dzieci Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Wszystkie prace zostaną pokazane podczas wystawy w bibliotece Publicznej w Pasłęku.

 

6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie biblioteki oraz pod numerem telefonu: 55 248 30 55

”Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Pasłęk”

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności