19 czerwca 2021 Gerwazego, Protazego
Reklama Heops

Kursy zawodowe dla ekonomistów z ZSEiT

dodał 2020-07-09
Kursy zawodowe dla ekonomistów z ZSEiT

24 czerwca zakończyły się kursy zawodowe dla branży ekonomicznej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja IIrealizowane na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.

W tej branży grupa odbyła aż 4 kursy zawodowe:

  1. 32-godzinny kurs języka angielskiego w biznesie.

  2. 20-godzinny kurs Exel poziom średniozaawansowany.

  3. 16-godzinne szkolenie z Profesjonalnej Obsługi Klienta.

  4. 24-godzinne szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej.

Uczniowie poszerzyli wiedzę i podnieśli kompetencje z praktycznej znajomości aplikacji Excel w celu jej lepszego i efektywniejszego wykorzystania w pracy, w komunikacji w obsłudze klienta, ze stosowania programów komputerowych do obsługi magazynu.

Kursy i szkolenia miały na celu przygotowanie uczniów do staży zawodowych, które odbywają się w trakcie wakacji w lokalnych firmach w branży ekonomicznej Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oraz KRAM SA.

Projekt obejmuje jeszcze trzy branże. Całkowity koszt projektu wynosi 479 318,45 zł, a wkład własny Powiatu Elbląskiego to 72000 zł.

Info ZSEiT: Edyta Sienkiewicz

0
0
0
0
0
0
0
0
0

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2