21 kwietnia 2021 Anzelma, Bartosza, Feliksa
Reklama Heops

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-03-04
NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINASOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

 

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg.

Nabór wniosków trwa do dnia 15.04.2021 r. - do godziny 15.00

Uprawnieni wnioskodawcy:

  • Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:

  • osoby fizyczne,

  • wspólnoty mieszkaniowe,

  • osoby prawne,

  • przedsiębiorcy,

  • Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dla uprawnionych wnioskodawców dotacja celowa może być udzielona w wysokości 30 % koszów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 8.000 zł brutto, z wyłączeniem kosztów robocizny oraz wszelkich elementów wykorzystywanych w celu technologicznego podłączenia urządzenia. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest.

Wysokość przyznawanej dotacji wynosi:

  • 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2.000 zł brutto w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków;

  • 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto w przypadku zmiany lub zakupu kotła z zastosowaniem opału stanowiącego odnawialne źródło energii.

Zadania kwalifikujące się do dofinansowania to m.in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Informacji udziela Karina Licznerska, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 552394931.

Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków, regulamin oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie: www.powiat.elblag.pl/ Ochrona środowiska/ Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.05.2019 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2