3 lipca 2022 Jacka, Anatola, Tomasza
Reklama Heops

Nagroda w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury

dodał 2022-01-15
Nagroda w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury

W dniu wczorajszym (14.01.2022r.) Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo Państwem Haliną i Zbigniewem Cieśla. Wizyta była okazją do wręczenia nagrody w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda Burmistrza to wyróżnienie przyznawane corocznie za szczególny wkład w rozwój życia kulturalnego. Jest ona najlepszym wyrazem dostrzegania wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju i aktywizowania życia społeczności lokalnej.

Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę z pasłęckim samorządem oraz za wieloletni, aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Miasta i Gminy Pasłęk, a w szczególności za: zaangażowane w propagowanie kultury oraz udział w przedsięwzięciach kulturalnych gminy Pasłęk, działania na rzecz promocji gminy oraz wsi propagujące jej walory krajobrazowe, historyczne i turystyczne, promocję Pasłęka poprzez prowadzoną działalność kulturalną”. Z tymi słowami burmistrz Wiesław Śniecikowski wręczył nagrodę Pani Halinie Cieśla Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, która wraz z mężem Panem Zbigniewem Cieślą od lat prowadzi aktywne działania na rzecz promocji wsi Aniołowo oraz Gminy Pasłęk, propagując jej walory krajobrazowe, historyczne i turystyczne, które służą aktywizacji i integracji społeczności wsi oraz mieszkańców naszej gminy. Działania te pozwalają na wymianę doświadczeń i przyczyniają się do ocalenia charakterystycznych dla regionu produktów i obrzędów ludowych, a przez to promują nie tylko wieś i gminę, ale również region.

info. UMiG


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :jeziorko

Komentarze

kocham jarka
Żwirownia 1140 px