Nieruchomości na sprzedaż

dodał 2018-12-11
Nieruchomości na sprzedaż

Poniżej przedstawiamy Państwu komunikaty burmistrza Pasłęka dotyczące sprzedaży nieruchomości na terenie miasta i gminy.

gp

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

 

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. ).

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Pasłęku przy ulicy Sprzymierzonych nr 14 c;f;e w obrębie geodezyjnym nr 0007 m. Pasłęk składającej się z działki budowlanej nr 22/75 o pow. 167m² wraz z budynkiem użytkowym w zabudowie zwartej socjalno-magazynowym o pow. użytkowej 304,34m² , murowano-stalowym, trzykondygnacyjnym nie podpiwniczonym z dachem stalowym, w budynku na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, magazynowe i socjalne, na I i na II piętrze pomieszczenia socjalne i magazynowe; działki budowlanej nr 22/88 o pow. 1.510m² wraz z budynkiem hali w zabudowie zwartej murowano-stalowym w części jednokondygnacyjnym ( z halą magazynową) w części dwukondygnacyjnym ( biurowo-socjalny), niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 1.081,76m²; działki budowlanej nr 22/91 o pow. 1.638m² wraz z budunkiem użytkowym jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem dwuspadowym krytym blachą, niepodpiwniczonym o p.u. 440,30m². Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele przemysłowe i usługowe. Otoczenie stanowią obiekty warsztatowe i magazynowe .

 • Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00045042/6 dla dz. nr 22/75 i nr22/88 i KW-EL1E/00032927/0 dla dz. nr 22/91.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

570.000zł

Przetarg odbędzie się dnia

20 lutego 2019 roku o godz. 900

w pokoju nr 20

Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 15 lutego 2019r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku lub w kasie tut. Urzędu do godz. 14ºº, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 15 luty 2019r.

Wysokość wadium wynosi 114.000 zł.

 • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

 • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

 • Przez działkę nr 22/91 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i linia energetyczna i w razie awarii lub konserwacji urządzeń nabywca zobowiąże się udostępniać wejście na teren nieruchomosci firmom naprawczym, w celu usunięcia awarii lub konserwacji urządzeń.

 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

 • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 • Sprzedawane budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.

 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

 • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

 

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1C położonego w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte nr 10 wraz z udziałem 8/100 części wspólnych i niepodzielnych budynku w którym usytuowany jest lokal i w działce nr 117/8 o pow. 421m² na której posadowiony jest budynek. Lokal o pow. użytkowej 40,31m² położony jest na I piętrze budynku.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk, jest wolna od obciążeń i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00041248/2 i znajduje się w strefie centralnej miasta a zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

32.400zł

Przetarg odbędzie się dnia

21 grudnia 2018 roku o godz. 100o

w pokoju nr 20

tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 17 grudnia 2018r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 17 grudzień 2018r.

 

Wysokość wadium wynosi 6.000zł.

 

 • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
 • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.
 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.
 • Sprzedawany lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.
 • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.
 • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny .

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

 

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B położonego w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte nr 10 wraz z udziałem 26/100 części wspólnych i niepodzielnych budynku w którym usytuowany jest lokal i w działce nr 117/8 o pow. 421m² na której posadowiony jest budynek. Lokal o pow. użytkowej 125,03m² położony jest na I piętrze budynku.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk, jest wolna od obciążeń i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00041248/2 i znajduje się w strefie centralnej miasta a zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

93.800zł

Przetarg odbędzie się dnia

21 grudnia 2018 roku o godz. 9³0

w pokoju nr 20

tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 17 grudnia 2018r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 17 grudzień 2018r.

 

Wysokość wadium wynosi 9.000zł.

 

 • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.
 • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.
 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.
 • Sprzedawany lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.
 • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.
 • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny .

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności