24 listopada 2020 Flory, Emmy, Chryzogona
Reklama Heops

Nowe deklaracje

dodał 2020-05-05
Nowe deklaracje

NOWE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.


 

Od dnia 1 maja 2020 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są dostępne są na stronie internetowej: www.paslek-um.bip-wm.pl w zakładce: Poradnik interesanta/Odpady komunalne.

Deklaracje złożone na nieaktualnych drukach nie będą uwzględniane.

Właściciel nieruchomości chcąc złożyć przedmiotową deklarację winien złożyć ją Burmistrzowi Pasłęka bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pasłęku przy pl. Św. Wojciecha 5 lub w oddziale Urzędu Miejskiego w Pasłęku zajmującego się sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi przy ul. Boh. Westerplatte 10A (budynek ZGKiM).

Pisma drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Prosimy o NIE PRZESYŁANIE powyższych deklaracji oraz innych pism dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przedmiotowa deklaracja winna być złożona przez właściciela nieruchomości w przypadku:

  • zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy jeszcze nie zmienili zadeklarowanej nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych proszeni są o bezzwłoczne złożenia powyższej deklaracji, deklarując selektywną zbiórkę. Jeżeli powyższa deklaracja nie zostanie dostarczona do Urzędu Miejskiego w Pasłęku do dnia 15.05.2020 r. wobec właścicielom nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie określające w drodze decyzji nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Od 1 maja 2020 r. każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wszelkich informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym prawidłowego wypełnienia deklaracji udzielamy pod nr tel. 784-983-889 w dni robocze w godz. 7:00-15:00.


 


LAWETA
nasza2