6 lipca 2020 Gotarda, Dominiki, Lucji

O bioróżnorodności na PWSZ

dodał 2019-11-20
O bioróżnorodności na PWSZ

13 listopada 2019 r. uczniowie klas o profilu przyrodniczo-medycznym Zespołu Szkół w Pasłęku uczestniczyli w wykładzie zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Pani dr Agata Rychter wygłosiła prelekcję pt. ,,Bioróżnorodność i jej ochrona na terenie powiatu elbląskiego”. Pani doktor zaprezentowała słuchaczom bogactwo flory i fauny naszego powiatu oraz uzasadniła konieczność jej ochrony. Uczniowie zostali zapoznani również formami przyrody, którymi objęte są najcenniejsze ekosystemy oraz gatunki występujące w naszej okolicy. Podczas wizyty na uczelni młodzież została oprowadzona i zapoznana z wyposażeniem laboratoriów, w których odbywają się zajęcia dla studentów. Wykład, który przez uczniów został oceniony jako ciekawy i bardzo pouczający, odbył się w ramach realizowanego w szkole projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17). Niebawem odbędą się następne tego typu zajęcia, tym razem z chemii.

0
0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Taka gmina   2019-11-20

Treść w telefonie ciekawsza niż wykład. Norma u polskich uczniów.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności