10 sierpnia 2020 Borysa, Filomeny, Wawrzynca

Ogłoszenie burmistrza

dodał 2019-07-16
Ogłoszenie burmistrza

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

w sprawie zgłaszania kandydatów

na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 poz. 97) w związku z art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłaszam nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku ze strony organizacji pozarządowych, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku:

1. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

2. Zgłoszenie przez Organizację kandydata na członka Rady winno zawierać:

1) nazwę Organizacji zgłaszającej kandydata,

2) siedzibę i dane adresowe Organizacji,

3) numer Organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji Organizacji,

4) imię i nazwisko kandydata na członka Rady,

5) informacje o przynależności kandydata na członka Rady do Organizacji,

6) rekomendację Organizacji dotyczącą zgłaszanego kandydata do Rady,

7) oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z naborem i członkostwem w Radzie,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno być podpisane przez podmiot reprezentujący Organizację.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w terminie od 15 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. do godz. 15.30.

 

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

 

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Koń Rafał   2019-07-16

Budujcie j****y skatepark bo miał być już 9 lat temu , spalił bym te ich bydło tylko kasę żre złodziejskie k***y


#Dobra rada#Koń Rafał  2019-07-16

Idź do biedronki, połoz łeb na wadze i wcisnij burak...


#Pasłęczanin#Koń Rafał  2019-07-16

Nie bądź taki wulgarny, trochę kultury proszę.


#Nick   2019-07-16

tutaj dopiero poszło pieniędzy w bloto https://www.portel.pl/fotoreportaz/przy-kanale-elb...


#Duff   2019-07-16

a co tam nad jeziorkiem mialy byc budowane i otwarte w tym sezonie jakies sanitariaty , szatnie ? Nic?


#Nick#Duff  2019-07-16

no nic nie wybudują konie przejadły inwestycje


#Amator   2019-07-16

a jak tam posiedzenia gminnej rady sportu nad czym teraz mędrkują ???


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności