31 października 2020 Urbana, Krzysztofa
Nomex 2019

Ogłoszenie burmistrza

dodał 2020-03-18
Ogłoszenie burmistrza

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY

URZĘDU MIEJSKIEGO W PASŁĘKU


 

Działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ. U. z 2020 r., poz. 433) informuję, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Pasłęku informuję, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania – Urząd Miejski w Pasłęku zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę interesantów.


Wyjątek stanowić będzie załatwianie spraw z zakresu:

  1. Urzędu Stanu Cywilnego.

  2. Dowodów osobistych.

Wyżej wymienione sprawy realizowane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerem telefonu: 55 248 20 01.

Interesanci w ww. sprawach będą przyjmowani przez urząd pojedynczo, co oznacza, że na terenie urzędu równocześnie może przebywać jeden interesant.


Urząd Miejski w Pasłęku zapewni również możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez wystawienie skrzynki na korespondencję (tzw. „wrzutki”),
do której składane mogą być ww. pisma/wnioski.


Kasa Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku NR: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301


Dbając o Państwa zdrowie oraz działając profilaktycznie prosimy o załatwianie spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w sposób tradycyjny, tj. poprzez przesyłanie pism w formie papierowej na adres urzędu. Informacja o numerach telefonicznych, adresach e-mail oraz innych formach komunikacji zostały podane do publicznej informacji w odrębnej informacji.


Pasłęk, 18.03.2020 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski


Żwirownia 1140 px
nasza2