7 lipca 2020 Cyryla, Estery, Metodego

Ogłoszenie Burmistrza Pasłęka

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-05-20
Ogłoszenie Burmistrza Pasłęka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY

URZĘDU MIEJSKIEGO W PASŁĘKU

 

W dniu 16 maja 2020 r. straciło moc rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. z 2020 r., poz. 792 i 820) oraz weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. z 2020 r., poz. 878). Działając na podstawie § 12 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia z dnia 16 maja 2020 r. informuję, że od dnia 19 maja 2020 r. Urząd Miejski w Pasłęku realizował będzie bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji urzędu.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie do odwołania na następujących zasadach:

  1. wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem telefonu: 55 248 20 01, w przypadku nie umówienia przez interesanta wizyty telefonicznie jego obsługa uzależniona będzie od liczby wolnych stanowisk obsługi interesanta,

  2. interesanci obsługiwani będą na parterze urzędu w wyznaczonych pomieszczeniach na stanowiskach obsługi interesanta zapewniających bezpieczeństwo,

  3. równocześnie może przebywać w urzędzie dziesięciu interesantów (tj. jedna osoba na jedno stanowisko obsługi interesanta), z zastrzeżeniem pkt. 5,

  4. interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną, a przed wejściem do urzędu zobowiązani są zdezynfekować ręce,

  5. w przypadku ślubu cywilnego, udzielanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, przebywać może w Urzędzie jednocześnie prawem przewidziana minimalna liczba interesantów niezbędna do tej czynności.

  6. Kasa Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie obsługiwała maksymalnie jedną osobę w tym samym czasie.

Ponadto obowiązują dotychczas ustalone niżej wymienione rozwiązania w zakresie obsługi interesantów i organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku:

 

1. Urząd Miejski w Pasłęku zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez wrzucenie ich do wystawionej skrzynki na korespondencję (tzw. „wrzutki”).

2. Podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku od dnia 19 maja 2020 r. będą podlegać 72 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy.

3. Burmistrz Pasłęka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7:30 – 12:00 w formie rozmów telefonicznych. W celu umówienia rozmowy należy dzwonić pod nr tel: 55 248 20 01. W przypadku nieobecności Burmistrza Pasłęka interesantów w ramach rozmów telefonicznych będzie przyjmował Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy. Kontakt osobisty z interesantem tyko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach dotyczących bezpośredniej obsługi interesanta, o których mowa powyżej.

4. Jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w urzędzie to zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(e-mail, platforma ePUAP www.epuap.gov.pl - adres skrytki: /UMPASLEK/skrytkaESP , platforma
e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/
, platforma Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca https://ebom.paslek.pl/ ). Informacja o numerach telefonicznych, adresach e-mail pracowników urzędu zostały podane do publicznej informacji w odrębnej informacji.

 

Pasłęk, 19.05.2020 r.

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski