3 sierpnia 2021 Lidii, Augusta, Nikodema
Reklama Heops

Ogłoszenie Burmistrza Pasłęka

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-06-23
Ogłoszenie Burmistrza Pasłęka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PASŁĘKA

O WPROWADZONYCH OGRANICZENIACH W DZIAŁALNOŚCI

URZĘDU MIEJSKIEGO W PASŁĘKU

Działając na podstawie § 21 ust. 1 - 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. z 2021 r., poz. 861). informuję, że od dnia 21 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Pasłęku w dalszym ciągu realizował będzie bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wszystkich spraw pozostających w kompetencji urzędu.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie do odwołania na dotychczasowych, następujących zasadach:

1. Od dnia 21 czerwca znosi się konieczność telefonicznego umówienia wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy.
2. Interesanci obsługiwani będą w wyznaczonych pomieszczeniach na stanowiskach obsługi interesanta zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.
3. W przypadku ślubu cywilnego, udzielanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, przebywać może w Urzędzie jednocześnie prawem przewidziana minimalna liczba interesantów niezbędna do tej czynności.
4. Interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną, a przed wejściem do urzędu zobowiązani są zdezynfekować ręce.
5. Kasa Urzędu Miejskiego w Pasłęku będzie obsługiwała maksymalnie jedną osobę w tym samym czasie.

Ponadto obowiązują dotychczas ustalone niżej wymienione rozwiązania w zakresie obsługi interesantów i organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku:

1. Urząd Miejski w Pasłęku zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez wrzucenie ich do wystawionej skrzynki na korespondencję (tzw. „wrzutki”).

2. Od dnia 21 czerwca znosi się kwarantannę na podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki składane w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

3.Burmistrz Pasłęka przyjmujeosobiście interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7:30 – 12:00. W przypadku nieobecności Burmistrza Pasłęka interesantów będzie przyjmował Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy.

4. Jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w urzędzie to zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, platforma ePUAP www.epuap.gov.pl - adres skrytki: /UMPASLEK/skrytkaESP platforma e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/,platforma Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca https://ebom.paslek.pl/ ). Informacja o numerach telefonicznych, adresach e-mail pracowników urzędu zostały podane do publicznej informacji w odrębnej informacji.

Pasłęk, 21.06.2020 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

 


Żwirownia 1140 px
nasza2