19 stycznia 2019 Henryka, Mariusza, Marty

Ośmiu Wspaniałych - zgłoś swojego kandydata

dodał 2017-12-19
Ośmiu Wspaniałych - zgłoś swojego kandydata
Już po raz szósty pasłęcki samorząd włącza się do lokalnej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych", którego celem jest wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. "Wspaniali" to młodzi ludzie, którzy budują lepszy świat. Jeśli zatem znasz takie osoby, koniecznie zgłoś je do konkursu - masz czas do 23. lutego.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a prowadzony jest w  dwóch etapach: na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

W tym roku w związku z reformą edukacji nastąpiła zmiana w kategoriach wiekowych.

I Kategoria to „Ósemka Juniorzy” są to uczniowie klas gimnazjalnych, tj. II i III klasa oraz uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej.

II Kategoria to „Ósemki” są to uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych.

Nie zabraknie też corocznej, dodatkowej kategorii, czyli „Ósemeczki” - są to uczniowie IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej (osoby te biorą udział w konkursie tylko na poziomie lokalnym).

Jury spośród wszystkich kandydatów wybiera 4 osoby z kategorii „Ósemka Juniorzy” oraz 4 osoby z kategorii „Ósemka”, którzy zostają Laureatami „Ośmiu Wspaniałych”.

Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii indywidualnej „Ósemka Juniorzy” lub „Ósemka”.

Do konkursu swój udział mogą zgłaszać również grupy. Do konkursu mogą zgłaszać się również grupy, które dzielą się na kategorie wiekowe:

- klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki - Grupy”

- klasa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki – Grupy”

Zgłoszenia grupowe rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym, a grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

Przypominamy, że w konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim w danej kategorii.

 

Kryteria i formy oceny kandydata:

Kryterium pracy:

konsekwencja w realizacji podjętych prac,

zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,

pozytywny efekt społeczny,

wzorotwórczy charakter działań,

wytrwałość w pokonywaniu trudności,

motywy działania,

minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

 

Kryterium postawy:

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługującą na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

 

Formy działania zasługujące na nagrodzenie:

podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,

zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,

podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,

aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

 

Termin zgłoszenia kandydatów do Lokalnego Komitetu Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" upływa 23 lutego 2018 r. o godz. 15.30.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Pasłęku Pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

z dopiskiem na kopercie "Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018"

lub dostarczyć osobiście

pod w/w adres – pok. 21 (II piętro)

Sprawę prowadzi: Jolanta Stankiewicz (+48) 55 248 20 01 wew. 52

W załączeniu regulamin.Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Zaproszenie na Jordan

Wydarzenie odddbyło się 6 godzin temu 

Proboszcz parafii greckokatolickiej w Pasłęku ksiądz mitrat Andrzej Sroka zaprasza na...


20 stycznia 2019 r. w sali POK odbędzie się „Pasłęcki Koncert Noworoczny 2019”....


Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami na spektakl teatru...