11 grudnia 2018 Damazego, Waldemara, Daniela

Pierwsza sesja w tym roku

dodał 2018-02-16
Pierwsza sesja w tym roku
W przyszły piątek, tj. 23. lutego radni spotkają się na pierwszej w tym roku sesji. W porządku obrad m.in. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk na lata 2017-2032". Radni zajmą się także rozpatrzeniem skargi dotyczącej wycinki drzew na skarpach Wzgórza Zamkowego w Pasłęku. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

23. lutego 2018 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania i wnioski sołtysów.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pasłęk w 2017 roku.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniającym dziennych opiekunów na terenie gminy Pasłęk.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu w formie dotacji celowej na zakup myjni endoskopowej. (dot. udzielenia pomocy dla Szpitala Powiatowego w Pasłęku)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk na lata 2017-2032”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Pasłęk.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wycinki drzew na skarpach Wzgórza Zamkowego w Pasłęku.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Muzyka dla ucha malucha

Pozostało9 minut

Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...


Biblioteka Publiczna w Pasłęku serdecznie zaprasza na przedświąteczne spotkanie z...


Świetlica Pomost zaprasza na tradycyjne Jasełka. Przedstawienie w wykonaniu dzieci...