28 stycznia 2022 Walerego, Radomira, Tomasza
Reklama Heops

Planowanie z mieszkańcami - zapraszamy na dyżur w Pasłęku

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-12-08
Planowanie z mieszkańcami - zapraszamy na dyżur w Pasłęku

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia mobilnego punktu konsultacyjnego, który będzie udzielał informacji w związku z trwającymi pracami planistycznymi w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku.

Dyżur konsultacyjny odbędzie się w dniu 9 grudnia br. (czwartek) w godzinach od 13:00 do 16:00 na terenie Parku Rekreacyjno – Sportowego w Pasłęku przy ul. Jagiełły.

Przypominamy, że planowane zmiany obejmują m.in: zmianę powiązań komunikacyjnych oraz zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym wysokości zabudowy, dopuszczenie funkcji usługowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, parkingów i garaży wielkopowierzchniowych oraz zmianę warunków podziału nieruchomości. Większość terenu wnioskowanych zmian obejmuje obszar po dawnym zakładzie "ORWO" położony w bliskim sąsiedztwie pasłęckiej starówki, na terenach podlegających restrukturyzacji i rewaloryzacji zagospodarowania gdzie głównym celem jest m.in. zagospodarowanie terenów zdegradowanych - poprzemysłowych takich jak odlewnia "ORWO" (dawniej Bumar Waryński). Jest to bardzo ważny i wyeksponowany teren położony w centralnych rejonach miasta Pasłęk w sąsiedztwie zabytkowej pasłęckiej starówki. Uzyskanie opinii od mieszkańców pozwoli na przygotowanie dobrego planu uwzględniającego potrzeby inwestycyjne właścicieli nieruchomości na terenie objętym zmianą planu miejscowego, a także osób na nim zamieszkałych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta.

https://youtu.be/-MONfo-Q4TU


kocham jarka
nasza