21 maja 2022 Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Reklama Heops

Polonia z dofinansowaniem

dodał 2022-01-29
Polonia z dofinansowaniem

W dniu wczorajszym, tj. 28.01.2022 r. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał umowę z Klubem Sportowym „Polonia” w Pasłęku reprezentowanym przez Pana Prezesa Marcina Bowszę dotyczącą dofinansowania zajęć sportowych realizowanych przez klub.

Na podstawie uchwały Nr XIII/106/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Pasłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 roku Nr 13 poz. 221) zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną”.

info. umig


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :amur

Komentarze

kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk