4 sierpnia 2020 Dominika, Protazego, Jana

Powiatowy Urząd Pracy zawiesza bezpośrednią obsługę

dodał 2020-03-17
Powiatowy Urząd Pracy zawiesza bezpośrednią obsługę

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Filia w Pasłęku czasowo zmienia model swojego funkcjonowania.

Od 17 marca 2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a także troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu, pracodawców oraz pracowników urzędu pracy, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Oznacza to, że do odwołania, siedziba PUP będzie zamknięta, a do budynku przy ul. Saperów 24 w Elblągu i Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Sytuacja ta nie oznacza, że pracownicy urzędu przerwą pracę. Na bieżąco będą, bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do PUP za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności urzędu, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów są i będą publikowane na stronie głównej urzędu – elblag.praca.gov.pl.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem internetu.

Kontakt z doradcą klienta – pośrednictwo pracy - potwierdzanie stawiennictwa:

Filia Urzędu w Pasłęku:

Stanowisko

Zakres liter

Nr telefonu

V

A,B,C,G,T,W,Z,Ż

55 2499606

plawgo@elblag.praca.gov.pl

VI

E,I,J,K,L,Ł,M,N

55 2499601

lucewicz@elblag.praca.gov.pl

VII

D,F,H,O,P,R,S,U

55 2499612

nowakowskaa@elblag.praca.gov.pl

Stawiennictwo w celu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy dalej obowiązuje tylko w formie telefonicznej.

Zgłaszanie podjęcia pracy i inne zmiany tylko w formie elektronicznej i listownej.

Składanie ofert pracy pod adresem: www.praca.gov.pl lub telefonicznie:

Filia Urzędu w Pasłęku: 55 249-96-09

Pozostałe telefoniczne dane kontaktowe:

Staże – 55 2376758 i 55 237-67-16

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 55 237-67-32

Dotacje i refundacje – 55 237-67-60 i 55 237-67-22

Prace interwencyjne - 55 237-67-91

Obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców –

55 237-67-33 i 55 237-67-61 Filia w Pasłęku 55 249-96-05

Ponadto informujemy, że wstrzymane zostaje wydawanie skierowań bezrobotnym na staże oraz szkolenia. Podkreślamy również, że nieobecność stażysty w zakładzie pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych uznawana jest za usprawiedliwioną i nie powoduje zawieszenia wypłaty stypendium. W tym przypadku niezbędne jest jednak złożenie w miejscu odbywania stażu oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, a następnie dołączenie go do listy obecności składanej za dany miesiąc w urzędzie pracy.

Pełna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się elektronicznie i polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - za pośrednictwem Internetu: www.praca.gov.pl

Informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez koniczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl

Osoby, które nie posiadają dostępu do komputera/internetu proszone są kontakt telefoniczny w sprawie rejestracji pod nr telefonu:

55 249-96-08, 55 249-96-07

Kontakt Filia w Pasłęku: 55 249-96-00

e-mail: paslek@elblag.praca.gov.pl

Jesteśmy świadomi trudności, jakie obecna sytuacja powoduje i serdecznie przepraszamy za utrudnienia.