21 listopada 2018 Alberta, Janusza, Konrada

Projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” od 1 września w LO Pasłęk

dodał 2018-08-02
Projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” od 1 września w LO Pasłęk
Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku Pani Elżbieta Wasiuk i Skarbnik Powiatu Elbląskiego Pani Edwarda Mazurkiewicz, reprezentując Powiat Elbląski w dniu 31 lipca 2018 r. podpisały umowę na realizację projektu "Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu". Podpisy pod umową złożyli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Pan Miron Sycz.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki, wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego.

Uczniowie będą podnosili kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z j. obcego z wykorzystaniem ICT. Położony zostanie nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa). Zawiązana zostanie ścisła współpraca z instytucjami działającymi w Powiecie Elbląskim w organizacji warsztatów, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, konkursów. Wsparciem zostaną objęci również rodzice w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania dzieci w wyborze kariery zawodowej. Nauczyciele będą doskonalili umiejętności i kompetencje w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK, a także uzupełnią umiejętności korzystania z TIK uczestnicząc w studiach podyplomowych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Wsparcie pochodzi z regionalnego programu Operacyjnego 2014-2020, nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

 

 


Chatka Puchatka

Wydarzenie odddbyło się Dzisiaj 10:00 

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało1 dzień

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Ośrodek Kultury w Młynarach, Policja w Młynarach oraz Nadleśnictwo Młynary zaprasza...