20 lipca 2019 Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

Przetarg na kredyt

dodał Ponad miesiąc temu, 2019-06-10
Przetarg na kredyt

Ogłoszony został przetarg na udzielenie gminie Pasłęk kredytu długoterminowego. Przedmiotem zamówienia jest:

1. usługa polegająca na udzieleniu bankowego długoterminowego kredytu

gotówkowego w wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów zł) z okresem spłaty 52 miesięcy

i okresem karencji do 01 stycznia 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanego na 2019 r.

deficytu w budżecie gminy Pasłęk oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów, przy zachowaniu następujących warunków:

1) okres spłaty – 52 miesiące,

2) termin udostępnienia kredytu: do 2 dni od daty podpisania umowy,

3) ostateczny termin wykorzystania kredytu: w dniu 31 grudnia 2019 r.,

4) karencja w spłacie kredytu - do 01 stycznia 2022 r.,

5) oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR 3M, plus/minus stała marża banku kredytującego,

6) do celów wyliczenia wartości zamówienia należy przyjąć:

a) wskaźnik WIBOR 3M na dzień 31 maja 2019 r.

b) liczbę dni w roku – 365

c) datę uruchomienia kredytu na dzień 30 czerwca 2019 r.

7) spłata kredytu winna odbywać się w miesięcznych ratach po:

a) 50 000,00 zł – od stycznia do grudnia 2022 roku

b) 100 000,00 zł – od stycznia do grudnia 2023 roku

c) 185 700,00 zł – od stycznia 2024 roku do marca 2026 roku

d) 186 100,00 zł – w kwietniu 2026 roku

8) zabezpieczenie spłaty kredytu, poprzez weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

9) zapłata prowizji za udzielenie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert mija 17 czerwca 2019 roku

jp


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Nick   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Znowu kredyt?? Pokręciło was? I na co, na "tańce, hulanki, swawole" ?


#Balcerowicz   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

spokojnie jeszcze nie ma ryzyka.


#ABC #Balcerowicz  Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Mówi główny przydupas sniecikowskiego


#Oburzony   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Przecież to skandal! Chcecie puścić Gminę z torbami? Efekt końcowy może być taki że nadmiernie zadłużona Gmina zostanie rozwiązana i nastąpi "rozbiór" przez sąsiednie gminy. Takie jest prawo w Polsce i tak już się stało w woj, zachodnio-pomorskim.


#Dłużnik#Oburzony  Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.


#Wnerwiony#Dłużnik  Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Koniec może być żałosny i bez "rozbioru" gminy, bo nasze dzieci a może i wnuki będą spłacać te długi, bo my przecież nie zdążymy, tyle tego nasz burmistrz bierze.


#Obserwator   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

mówisz gospodarz to nieudacznik potrafi tylko robić sobie fotki wielki celebryta


#Marcin   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Jeżeli jest się z innej opcji politycznej niż PIS to Wojewoda nie nasypie pieniędzy dla gminy


#Ekonom nie ekonomista   Ponad miesiąc temu, 2019-06-10

Co to za gospodarz, który bierze "kredyt na kredyt". Niedługo gmina będzie zjadać własny ogon.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

III koncert w ramach Pasłęckiego Festiwalu Organowego

Pozostało8 43 minut

W sobotę 20 lipca o godz. 20:00 w pasłęckiej farze pw. św. Bartłomieja odbędzie...


To nie Chicago ani New York

Pozostało1 dzień

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Kamrat Shanty Folk

Pozostało1 dzień

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...