7 lipca 2020 Cyryla, Estery, Metodego

W piątek sesja rady miejskiej

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-05-26
W piątek sesja rady miejskiej

W piątek 29 maja zbiorą się przed komputerami radni rady miejskiej w Pasłęku. O godzinie 10:00 rozpocznie się XIX sesja kadencji 2018 – 2023. Jednym z punktów sesji będzie przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy za rok 2019. Poniżej porządek sesji.
jp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę

XIX sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 9. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

 16. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2019 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Zainteresowana   Ponad miesiąc temu, 2020-05-26

W Pasłęku ile kosztuje m(2 mieszkania?


#Fan radnego   Ponad miesiąc temu, 2020-05-26

Ooo co za zmiana fotki do artykułu. Nareszcie widać tego radnego co podkuwa. Ślepi w laptop i mru mru mruga.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności