28 września 2021 Waclawa, Tymona, Marka
Reklama Heops

Przypomnienie o dokonaniu opłaty

dodał 2019-05-31
Przypomnienie o dokonaniu opłaty

Urząd Miejski w Pasłęku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 maja 2019 r. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub przelewem na rachunek bankowy:

Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

nr: 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301

z dopiskiem "II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość dopełnienia obowiązków dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w późniejszym terminie, a mianowicie:

  • przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

Żwirownia 1140 px
nasza2