21 maja 2022 Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Reklama Heops

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

dodał 2022-01-28
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Informujemy, że na terenie Gminy Pasłęk funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, działający w budynku przy Placu Grunwaldzkim 8 w Pasłęku.

Oferta Punktu Konsultacyjnego jest skierowana do dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pasłęk, w szczególności z rodzin z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy w rodzinie. Punkt czynny jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 12:00 do 16:00.

Zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest:

  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii;

  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;

  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;

  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Wszystkie porady i konsultacje udzielane w punkcie są bezpłatne.

Od 27 grudnia, w pokoju nr 90, w którym mieści się Punk Konsultacyjny, odbywa się remont. Od tamtej pory dyżury odbywają się w tymczasowym pomieszczeniu nr 93.

W 2021 roku, w związku z pandemią, część pracy punktu konsultacyjnego odbywała się zdalnie. Telefoniczne konsultacje zostały dobrze przyjęte przez zainteresowanych. Spotkania w punkcie zwykle były wcześniej anonsowane telefonicznie i ustalane na konkretne terminy z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

W 2021 r. odbyły się 154 dyżury (w reżimie sanitarnym), w czasie których udzielono 788 porad, z czego 327 były to teleporady, zaś 461 były to konsultacje w punkcie konsultacyjnym. Wśród osób, które skorzystały z porad w punkcie, 244 były to osoby z Pasłęka, zaś 217 osób to mieszkańcy Gminy Pasłęk. Z teleporad korzystali też mieszkańcy Gminy Pasłęk przebywający czasowo poza granicami kraju oraz mieszkające poza Pasłękiem rodziny mieszkańców naszej gminy.

W minionym roku odbyło się także 40 spotkań interwencyjnych, w których oprócz osób uzależnionych, brali udział także członkowie ich rodzin, pracodawcy lub pracownicy opieki społecznej i asystenci rodzin.

 


kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk