25 września 2021 Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Reklama Heops

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

dodał 2021-05-13
Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia wyniosła ponad 780 tys. Na Warmii i Mazurach jest zatrudnionych ponad 16 tys. obcokrajowców, z czego aż ponad 12,5 tys. stanowią obywatele Ukrainy.

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w kwietniu 2021 r. 780,5 tys. i wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. o 110,3 tys., a w stosunku do marca 2021 r. – o 14,5 tys. Największy wzrost w stosunku do marca br. odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy – o 10,3 tys.

-„Epidemia Covid-19 niewątpliwie miała wpływ na liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. Po spadku w drugim kwartale, w drugiej połowie 2020 r. ponownie rosła liczba obcokrajowców – do najwyższego w historii poziomu. W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych już ponad 725 tys. obcokrajowców. Z kolei najnowsze dane mówią o ponad 780 tys., cudzoziemcach, co można określić rekordem” – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

-„Duży wzrost liczby obywateli Ukrainy w Polsce w dwóch ostatnich kwartałach 2020 r. był wynikiem odblokowania granic po okresie pierwszego lockdownu” – dodaje rzeczniczka

Liczba cudzoziemców jest ważną informacją nie tylko dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dane gromadzone w ZUS dotyczące obcokrajowców są ważne również z punktu widzenia całej gospodarki np. rynku pracy. Tradycyjnie wśród obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - ok. 75 proc.

Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W statystykach nie są więc ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się KRUS.

Obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę w branży przemysłowej, transportowej i budowlanej. Sporo osób związana jest również z usługami i handlem.

 

 

 

Liczba pracowników z poszczególnych narodowości (największa liczebność) zgłoszonych w Oddziałach ZUS na Warmii i Mazurach

 

 

Oddział w Elblągu

 

Oddział w Olsztynie

narodowość

liczba

narodowość

liczba

Ukraińska

4368

Ukraińska

8171

Białoruska

317

Białoruska

850

Gruzińska

273

Gruzińska

237

Mołdawska

95

Mołdawska

119

Bangladeska

91

Indonezyjska

108

 

 

 

 

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa warmińsko-mazurskiego


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ratusz

Komentarze

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2