9 lipca 2020 Lukrecji, Weroniki, Zenona

Sesja IX – absolutorium

dodał 2019-06-19
Sesja IX – absolutorium

We wtorek 25 czerwca spotkają się radni rady miejskiej na kolejnej sesji. Głównym punktem sesji będzie  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok. Wcześniej radni zajmą się oceną raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018 i udzielą Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania. Poniżej porządek IX sesji.
jp
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), z w o ł u j ę
IX sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 1000 w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania i wnioski sołtysów.
8.    Prezentacja oferty Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakładu Gazowniczego w Olsztynie w sprawie gazyfikacji miasta Pasłęk.

9.    Prezentacja oferty przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2019 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości do Spółki.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. prac restauratorskich przy gotyckich malowidłach w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance - Parafia pw. Św. Józefa w Pasłęku).
16.    Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pasłęk.
18.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018:
a.    debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018,
b.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania.

19.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok:
a.    zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,
b.    zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 r.,
c.    zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
d.    zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
e.    zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
f.    zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
g.    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,
h.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasłęka.
21.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
22.    Sprawy różne.
23.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku                                                                                                                                                  mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Mati   2019-06-19

Kolejny raz pytam co robi radny Łachmanski w sprawie drogi Pasłęk -Morag ??? To już chyba Pana ostatnia kadencja,zresztą przegrał Pan minimalna ilością głosów ....czas na zmiany


#Zenek#Mati   2019-06-19

jest za krótki. Ścigaj burmistrza i starostę, ale też szanse zerowe skoro tyle lat nic się nie dzieje


#Rewq#Zenek  2019-06-19

Droga wojewódzka.


#Nick   2019-06-19

A ten cwaniak od podkuwania co tak ślepi w ekran he he


#Odpowiadam#Nick  2019-06-19

Nie tak ślepi co mrumruga


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności